Przeznaczenie:
Zakład Karny w Dublinach przeznaczony jest dla skazanych dorosłych, mężczyzn, recydywistów penitencjarnych z podgrupami klasyfikacyjnymi R-2/z i R-2/p. Pojemność wynosi 354 miejsca.

W strukturze jednostki wyodrębniono Oddział Zewnętrzny w Giżycku. Przeznaczony jest dla skazanych dorosłych, mężczyzn, recydywistów penitencjarnych.

 

Położenie i historia powstania:
Miejscowość Dubliny, licząca niespełna 150-ciu mieszkańców, położona jest w powiecie kętrzyńskim, gminie Korsze, 12 km od Kętrzyna. Tutaj właśnie usytuowana jest na około 1,35 ha powierzchni, jednostka penitencjarna typu półotwartego. Powstała ona w grudniu 1975 roku. Początkowo pawilony mieszkalne stanowiły 2 parterowe baraki dla około 500 osadzonych, którymi byli nieumyślni sprawcy kolizji drogowych. Jeden z baraków został wyburzony w 1981 roku i na jego miejscu stanął, obecnie funkcjonujący pawilon mieszkalny. W tym też czasie pojawiły się w oknach pawilonu kraty oraz inne zabezbieczenia techniczno-ochronne. Do grudnia 2008 roku w Dublinach funkcjonował Oddział Zewnętrzny Aresztu Śledczego w Bartoszycach. W styczniu 2009 roku powołana została nowa jednostka penitencjarna – Zakład Karny w Dublinach. Zdecydowaną większość skazanych stanowią osoby odbywające karę pozbawienia wolności w systemie programowanego oddziaływania. W pawilonie mieszkalnym, oprócz cel znajdują się: ambulatorium, gabinet stomatologa, dyżurki wychowawców, radiowęzeł, biblioteka, pomieszczenie do ćwiczeń rekreacyjnych, magazyny, kantyna, świetlica, modelarnia. W okresie wiosenno-letnim oferowane są skazanym zajęcia kulturalno-oświatowe i sportowe na świeżym powietrzu. Widzenia na terenie jednostki organizowane są w sali widzeń usytuowanej w budynku administracji. Zatrudniony jest ksiądz kapelan wyznania rzymsko-katolickiego oraz wyznania prawosławnego. Organizowane są również spotkania z przedstawicielami innych związków wyznaniowych, w tym Kościoła Baptystów i Kościoła Zielonoświątkowego. W jednostce prowadzone są programy resocjalizacyjne w zakresie profilaktyki i edukacji antyalkoholowej oraz antynarkotykowej (Krótka Interwencja), dla sprawców przemocy domowej (Duluth), przestępstw komunikacyjnych (178a), w zakresie aktywizacji zawodowej, promocji zdrowego stylu życia, kształtowania umiejętności poznawczych i społecznych, integracji rodzin. Wymienione wyżej programy realizowane są w oparciu o zawarte porozumienia m.in. z Powiatowym Urzędem Pracy w Kętrzynie, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kętrzynie, Klubem Integracji Społecznej w Kętrzynie, Nadleśnictwem w Srokowie czy Fundacją Biura Służby Krajowej AA. Organizowane są występy artystyczne, otwarte meetingi AA. Jednostka penitencjarna oferuje skazanym zatrudnienie odpłatne na terenie ZK przy pracach remontowo-budowlanych, porządkowych, przy obsłudze kuchni, kotłowni, pralni, radiowęzła, biblioteki oraz warsztatach. Osadzeni wykonują również nieodpłatne prace na rzecz samorządów lokalnych Gmin Kętrzyn i Korsze.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej