Zakład Karny w Grądach-Woniecku jest zakładem typu półotwartego i otwartego dla dorosłych mężczyzn odbywających karę po raz pierwszy. W jednostce funkcjonują cztery oddziały mieszkalne. Ustalona pojemność zakładu to 225 miejsc. 

Jednostka położona jest na terenie gminy Rutki w powiecie zambrowskim. Sama miejscowość Grądy-Woniecko została wypromowana w latach 60 - tych XX - ego wieku, kiedy to na podmokłych nadnarwiańskich terenach założono Państwowe Gospodarstwo Rolne - Kombinat Łąkarski Wizna. Wówczas to w Grądach wybudowano, oprócz specjalistycznych budynków, bloki mieszkalne, nowoczesny dom kultury z salą kinową i biblioteką, szkołę podstawową, a także hotel robotniczy. Na początku lat 90 - tych wraz z przemianami społeczno - gospodarczymi w kraju, to niegdyś świetnie prosperujące gospodarstwo rolne upadło. Wówczas władze Rejonowego Aresztu Śledczego w Białymstoku podjęły starania o wybudowanie na tych terenach zakładu karnego. 

Z dniem 02.01.96 r. Zakład Karny w Grądach-Woniecku został powołany do życia jako zakład karny w budowie. Na budynek mieszkalno - żywieniowy (penitencjarny) zaadaptowany został hotel robotniczy. Uroczyste otwarcie Zakładu Karnego w Grądach-Woniecku miało miejsce 17 czerwca 1999 r. jako zakładu karnego typu półotwartego i otwartego dla odbywających karę po raz pierwszy (pierwszych skazanych przyjęto do jednostki w dniu 11.06.99 r.).

 

Informacja dla podmiotów, którym powierzono sprawowanie dozoru na podstawie art. 170§2 KKW

 

Druk - kontakt Skype [pdf]

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej