Zakład Karny w Gorzowie Wlkp., podległy Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Koszalinie, zorganizowany jest jako zakład karny typu półotwartego i otwartego dla odbywających karę po raz pierwszy.
Pojemność jednostki została określona na 892 miejsc.

Oddziały:

1) areszt śledczy;

2) zakład karny typu półotwartego dla:

  • odbywających karę po raz pierwszy;
  • młodocianych;
  • uzależnionych od alkoholu.

3) zakład karny typu otwartego

  • dla odbywających karę po raz pierwszy;
  • młodocianych.

4) Oddział Zewnętrzny w Słońsku zorganizowany jako zakład karny typu półotwartego i otwartego dla:

  •  recydywistów penitencjarnych

 

Zakład Karny w Gorzowie Wlkp. zatrudnia 216 funkcjonariuszy i 12 pracowników cywilnych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej