Miejscowość jest położona na styku trzech województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego oraz wielkopolskiego; leży na trasie kolejowej Szczecinek-Chojnice, w odległości 19 km od Szczecinka
 

ZK Czarne podlega Okręgowemu Inspektoratowi SW w Koszalinie i przeznaczony jest dla mężczyzn. W skład jednostki wchodzą:

- Oddział Zewnętrzny w Szczecinku – jednostka typu zamkniętego dla recydywistów penitencjarnych. Aktualna pojemność jednostki wynosi 208.

- Oddział Zewnętrzny w Złotowie – jednostka typu półotwartego dla recydywistów penitencjarnych oraz oddział aresztu śledczego. Aktualna pojemność jednostki wynosi 161.

- Zakład Karny w Czarnem - jednostka typu zamkniętego przeznaczona dla skazanych odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy z oddziałami zamkniętymi dla recydywistów penitencjarnych oraz półotwartym dla recydywistów penitencjarnych. Jest też oddział aresztu śledczego, terapeutyczny oraz dwa oddziały szpitalne w tym dla przewlekle chorych: jedyny w służbie więziennej . Aktualna pojemność wynosi 1434 - bez łóżek szpitalnych. Jest największą jednostką podległą Okręgowemu Inspektoratowi SW w Koszalinie. Funkcjonujący w jego strukturach  Dział Szkolenia Przewodników i Tresury Psów Służbowych szkoli  psy na potrzeby całego więziennictwa. Jednostka podzielona jest na 4 Oddziały Penitencjarne, z których każdy posiada odrębną specyfikę. Obok budynków piętrowych pozostała zabudowa jednostki jest typu pawilonowego. W każdym z oddziałów mieszkalnych znajduje się świetlica oraz biblioteka. Jednostka posiada obiekt sportowy, na którym znajdują się boiska do piłki nożnej, siatkówki, koszykówki. W świetlicy centralnej odbywają się imprezy kulturalno - oświatowe i religijne, ponadto zajęcia z twórczości własnej skazanych( wykonywanie prac malarskich, rzeżbiarskich). Od momentu utworzenia jednostki kontynuowane jest szkolenie skazanych w kwalifikacyjnych kursach zawodowych oraz średnich łącznie z możliwością uzyskania świadectwa maturalnego. Jednostka posiada bogatą bazę dydaktyczno – resocjalizacyjną. Skazani uczniowie zakwaterowani są w nowym budynku mieszkalnym. Oprócz nauczania stacjonarnego oferujemy liczne szkolenia kursowe, udział w programach edukacyjnych między innymi : przeciwdziałania przemocy, profilaktyki uzależnień, promocji zdrowia i aktywizacji zawodowej. W coraz większym zakresie wdrażany jest program z zakresu edukacji ekologicznej. Od lat organizujemy Ogólnopolski Konkurs Szopki Bożonarodzeniowej, cieszący się sporym zainteresowaniem. Swoje prace skazan i przekazują na akcje charytatywne, bądź są wystawiane w kościołach.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej