Zakład Karny w Białymstoku powstał 1 lipca 1996 roku, jednak mury i budynki przy ul. Hetmańskiej, w których ma siedzibę wcześniej funkcjonowały w służbie resocjalizacji.
     W latach 60-tych istniał tu Podośrodek Pracy Więźniów przy Centralnym Więzieniu w Białymstoku, który działał od 1961 roku. W 1969 roku jednostka istniała jako OZ Nr 1 Wojewódzkiego Zarządu Zakładów Karnych w Białymstoku (od 1976 jako OZ AŚ w Białymstoku, od 1990 jako OZ RAŚ w Białymstoku). 
     Jednostką kieruje por.dr Mariusz Kuryłowicz. Pojemność zakładu wynosi 299 miejsc. Jednostka jest zakładem otwartym i półotwartym dla mężczyzn recydywistów. Pełni służbę 88 funkcjonariuszy oraz 6 pracowników cywilnych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej