Zakład Karny w Białymstoku powstał 1 lipca 1996 roku, jednak mury i budynki przy ul. Hetmańskiej, w których ma siedzibę, wcześniej funkcjonowały w służbie resocjalizacji.          

                Około połowy lat pięćdziesiątych zbudowano tu baraki, gdzie przetrzymywano więźniów białostockiego więzienia z ul. Kopernika. W latach 60-tych istniał tu Podośrodek Pracy Więźniów przy Centralnym Więzieniu w Białymstoku, który działał od 1961 roku, kiedy to wybudowano budynki murowane. W 1969 roku jednostka istniała jako OZ Nr 1 Wojewódzkiego Zarządu Zakładów Karnych w Białymstoku. Następnie od 1976 jako OZ AŚ w Białymstoku, zaś od 1990 jako OZ RAŚ w Białymstoku.
               

                Jednostką kieruje kpt. dr Mariusz Kuryłowicz. Pojemność zakładu wynosi 296 miejsc. Jednostka jest zakładem typu otwartego i półotwartego dla mężczyzn recydywistów. W budynku przy ulicy Hetmańskiej 89, ma też siedzibę Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Białymstoku, oraz Zakład Opieki Zdrowotnej Medycyny Pracy w Białymstoku.

 

Rzecznik prasowy Dyrektora Zakładu Karnego w Białymstoku

 st. szer. Kamil Glanowski

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej