Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach Oddział Zamiejscowy w Sulejowie jest powołany do prowadzenia szkolenia i doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej. Zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem realizacji szkolenia i doskonalenia zawodowego Służby Więziennej w OSSW w Kulach OZ w Sulejowie w 2017 roku funkcjonuje 116 całorocznych miejsc szkoleniowych, 5 sal wykładowych o pojemności: 1 x 70 miejsc, 1 x 20 miejsc (warsztatowa), 2 x 30 miejsc (strzelecka), 1 x 30 miejsc (komputerowa). W obecnej formie OSSW w Kulach OZ w Sulejowie funkcjonuje od dnia 01.06.2012 r.
Sulejów jest jednym z dwóch miast Powiatu Piotrkowskiego. Leży na pograniczu prowincji: Nizin Środkowych i Wschodnich, do których należy Równina Piotrkowska, leżąca na zachód od rzeki Pilicy oraz Wyżyny Małopolskiej w skład której wchodzą Wzgórza Opoczyńskie, położone z kolei na wschód od rzeki Pilicy. Pierwsze wzmianki o Sulejowie pochodzą z drugiej połowy XII wieku, kiedy to ufundowany został przez Kazimierza Sprawiedliwego klasztor Cystersów, który otrzymały okoliczne wsie i miasteczka, w tym Sulejów. Miasto otrzymało prawa miejskie przed 1926 rokiem. Obecnie jest niewielkim miasteczkiem położonym na trasie Łódź - Kielce. Jego powstanie wraz ze wspaniałym kompleksem lasów, a także wyjątkowy klimat wyznaczyły miastu rolę centrum wypoczynkowego dla Łodzi i Piotrkowa Trybunalskiego oraz innych okolicznych miejscowości. Od niego wziął nazwę retencyjny zbiornik wodny wybudowany na Pilicy w latach 1968-1973.

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej