Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Opolu utworzony został 1 września 1996 roku w ramach reformy struktury organizacyjnej polskiego więziennictwa. Od dnia 1 stycznia 2022 roku podlega mu 12 jednostek organizacyjnych: 5 aresztów śledczych (w Opolu, Dzierżoniowie, Jeleniej Górze, Wrocławiu, Świdnicy) i 7 zakładów karnych (w Brzegu, Nysie, Kłodzku, Strzelinie, Wołowie, nr 1 we Wrocławiu, Zarębie). Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Opolu obejmuje zasięgiem swojego działania część terenu województwa opolskiego i województwo dolnośląskie.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej