Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Opolu utworzony został 1 września 1996 roku w ramach reformy struktury organizacyjnej polskiego więziennictwa. Podlega mu 8 jednostek organizacyjnych: 1 areszt śledczy (w Opolu), 7 zakładów karnych (w Brzegu, Głubczycach, Kluczborku, Nysie, Sierakowie Śląskim i dwa w Strzelcach Opolskich). Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Opolu obejmuje zasięgiem swojego działania teren województwa opolskiego i część powiatu lublinieckiego w województwie śląskim.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej