Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Olsztynie
funkcjonuje od 1 września 1996 r. na mocy Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 1996 r. w sprawie siedzib, terytorialnego zasięgu i szczegółowego zakresu działania dyrektorów okręgowych oraz struktury organizacyjnej okręgowych inspektoratów Służby Więziennej (Dz. Urz. MS z 1996 Nr 5, poz. 28).
Zadania służbowe w OISW w Olsztynie realizuje 26 funkcjonariuszy oraz 7 pracowników cywilnych.  


Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Olsztynie koordynuje i nadzoruje działalność podległych jednostek organizacyjnych: 1 aresztu śledczego, 4 zakładów karnych, 4 oddziałów zewnętrznych.
Pojemność jednostek penitencjarnych okręgu olsztyńskiego wynosi 4702 miejsc osadzenia dla skazanych i tymczasowo aresztowanych mężczyzn i kobiet.


1. Zakład Karny w Barczewie, dyrektor ppłk Marek Kulwicki
2. Zakład Karny w Dublinach, dyrektor ppłk Adam Syhłowyj
3. Zakład Karny w Iławie, dyrektor mjr Jarosław Stawski
4. Zakład Karny w Kamińsku, dyrektor płk Cezary Kosacz
5. Areszt Śledczy w Olsztynie, dyrektor por. Gaweł Gałdziński
6. Oddział Zewnętrzny w Działdowie, kierujący oddziałem ppłk Marek Bartnicki
7. Oddział Zewnętrzny w Szczytnie, kierujący oddziałem kpt. Krzysztof Suchecki
8. Oddział Zewnętrzny w Olsztynie, kierownik mjr Radosław Steczkowski
9. Oddział Zewnętrzny w Kikitach, kierownik kpt. Tomasz Szewczak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozmiar: 352.3 kB
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej