Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Gdańsku został utworzony 1 września 1996 roku.

Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Gdańsku podlegają:

Areszt Śledczy w Elblągu z Oddziałem Zewnętrznym w Braniewie

Areszt Śledczy w Gdańsku

Areszt Śledczy w Starogardzie Gdańskim

Areszt Śledczy w Wejherowie

Zakład Karny w Gdańsku – Przeróbce

Zakład Karny w Kwidzynie

Zakład Karny w Malborku

Zakład Karny w Sztumie.

Okręgowy Inspektorat SW w Gdańsku mieści się w pomieszczeniach administrowanych przez Areszt Śledczy w Gdańsku.

Jednostki penitencjarne w okręgu gdańskim przeznaczone są dla wszystkich kategorii skazanych - recydywistów penitencjarnych, odbywających karę po raz pierwszy i młodocianych. Są to zakłady wszystkich typów – zamkniętego, półotwartego i otwartego.

W Areszcie Śledczym w Gdańsku funkcjonuje oddział dla osadzonych szczególnie niebezpiecznych – stwarzających poważne zagrożenie społeczne.

Przy Areszcie Śledczym w Gdańsku funkcjonuje szpital więzienny z oddziałem wieloprofilowym, zachowawczym.

Osoby pozbawione wolności podczas odbywania kary mają możliwość podjęcia terapii uzależnień w oddziałach dla uzależnionych od środków odurzających lub psychotropowych w Areszcie Śledczym w Elblągu i dla uzależnionych od alkoholu w Zakładzie Karnym w Gdańsku – Przeróbce.

W Zakładzie Karnym w Sztumie i w Areszcie Śledczym w Starogardzie Gdańskim przebywają także skazani, u których stwierdzono niepsychotyczne zaburzenia psychiczne i upośledzenie umysłowe.

W Areszcie Śledczym w Gdańsku funkcjonuje ośrodek diagnostyczny dla osadzonych wymagających dokładnej diagnozy w związku z ich zachowaniami i cechami osobowości.

Jednostki podległe gdańskiemu inspektoratowi zatrudnienie osadzonych traktują jako ważną część oddziaływań resocjalizacyjnych. Część z nich nie może być zatrudniona również ze względów bezpieczeństwa, stanu zdrowia czy faktu uczestniczenia w oddziaływaniach terapeutycznych. Niektórzy z nich stają się wykwalifikowanymi wolontariuszami medycznymi, pomagającymi fachowo w hospicjach czy domach pobytu dla osób upośledzonych.

Skazani są też zatrudniani przez firmy oraz prywatnych kontrahentów. Są oceniani przez pracodawców jako rzetelni i sumienni pracownicy.

Zatrudnienie odgrywa znaczącą rolę resocjalizacyjną, obniża koszty społeczne wykonania kary pozbawienia wolności, zmienia też wizerunek więźniów w opinii społeczności lokalnych.

mjr Małgorzata Sarnowska

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej