Zgodnie z zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 2018 roku w sprawie zniesienia Aresztu Śledczego w Lubsku oraz Oddziału Zewnętrznego w Wałowicach (poz. 294 i 299-e) - Oddział Zewnętrzny w Wałowicach został przekształcony z dniem 1 grudnia 2018 roku w Oddział Zewnętrzny w Wałowicach Zakładu Karnego w Krzywańcu.

Oddział Zewnętrzny w Wałowicach Zakładu Karnego w Krzywańcu jest przeznaczony dla skazanych mężczyzn recydywistów penitencjarnych, zakwalifikowanych do odbywania kary w zakładzie karnym typu półotwartego. Pojemność Oddziału wynosi 100 miejsc zakwaterowania. Oddział ten podlega Dyrektorowi Zakładu Karnego w Krzywańcu.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej