Prezes Agencji Mienia Wojskowego decyzjami nr 2/2007 z dnia 31.01.2007r oraz nr 5/2008 z dnia 23.04.2008 r. przekazał w trwały zarząd dla Aresztu Śledczego w Lubsku nieruchomości (obiekty koszarowe) położone w Wałowicach 74, gmina Gubin z przeznaczeniem na utworzenie zakładu karnego. W wyniku podjętych prac projektowych, uwzględniających aktualną sytuację i potrzeby więziennictwa kierownictwo Służby Więziennej podjęło decyzję o readaptacji istniejących budynków pokoszarowych na potrzeby mającej powstać jednostki penitencjarnej. Zarządzeniem nr 25/2008 z dn.17.12.2008r. Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Poznaniu powołano Oddział Tymczasowego Zakwaterowania Skazanych w Gubinie podległy Aresztowi Śledczemu w Lubsku. Oddział był przeznaczony dla mężczyzn, pierwszy raz odbywających karę pozbawienia wolności zakwalifikowanych do odbywania kary w zakładzie karnym typu otwartego. Skazani mieli znaleźć zatrudnienie przy pracach związanych z adaptacją przejętych nieruchomości. Pojemność ustalono na 100 miejsc zakwaterowania. Po uzyskaniu niezbędnych dokumentów z nadzoru budowlanego pierwszych osadzonych zakwaterowano pod koniec lipca 2009r. OTZS funkcjonował krótko. Jego działalność bezterminowo zawieszono z dniem 01.11.2009r. Oddział Zewnętrzny podporządkowany Aresztowi Śledczemu w Lubsku został powołany do życia Zarządzeniem Nr 9 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 01.02.2011r. jako jednostka typu półotwartego przeznaczona dla skazanych mężczyzn recydywistów, zakwalifikowanych do odbywania kary w zakładzie karnym typu półotwartego. Pierwszych skazanych osadzono 03.02.2011r. Oddział Zewnętrzny jest jednocześnie oddziałem penitencjarnym nr 2 Aresztu Śledczego w Lubsku. Pojemność Oddziału wynosi 100 miejsc zakwaterowania. W jednostce na chwilę obecną nie mogą przebywać skazani chorzy na cukrzycę insulinozależną. Oddział położony jest w obrębie wsi Wałowice w gminie Gubin. Teren Oddziału Zewnętrznego otoczony jest dużym kompleksem leśnym.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej