Oddział Zewnętrzny w Ustce Aresztu Śledczego w Słupsku jest jednostką penitencjarną o pojemności 465 miejsc, przeznaczoną dla skazanych mężczyzn, odbywających karę po raz pierwszy oraz młodocianych o podgrupach klasyfikacyjnych: P-2 i M-2 oraz P-3 i M-3, w warunkach zakładu karnego typu półotwartego i otwartego.

Historia Oddziału Zewnętrznego w Ustce rozpoczyna się w roku 1977, kiedy to Zarząd Okręgowy Zakładów Karnych w Koszalinie przejął budynki po OHP na potrzeby więziennictwa. Początkowo pawilony dzierżawiono od stoczni, natomiast po wypowiedzeniu umowy, skazani zostali rozwiezieni do innych jednostek, w tym do Oddziału Zewnętrznego w Słupsku przy ul. Grottgera.

Wiosną 1982r. usteckie obiekty i teren stały się własnością Służby Więziennej i po przeprowadzonych pracach remontowych, zostały zasiedlone przez skazanych.

W chwili obecnej Oddział Zewnętrzny w Ustce Aresztu Śledczego w Słupsku to nowoczesna, estetyczna jednostka, w skład której wchodzą trzy dwukondygnacyjne pawilony mieszkalne, budynek administracji oraz zaplecze – kuchnia ze stołówką i warsztat. Skazani przebywający w Oddziale Zewnętrznym w Ustce pracują na rzecz kontrahentów zewnętrznych, a także wykonują prace wewnątrz jednostki. Do dyspozycji skazanych w każdym pawilonie są świetlice, funkcjonuje kaplica i punkt biblioteczny, ponadto jest boisko ze sztuczną nawierzchnią, teren rekreacyjny i stanowisko do ćwiczeń „body work-out”. Skazani uczestniczą aktywnie w działalności kulturalno – oświatowej zarówno na terenie jednostki jak i poza nią. Organizowane są spotkania z osobami, które swoimi dokonaniami mogą inspirować skazanych do lepszego życia oraz pracy nad sobą. W ramach oddziaływań resocjalizacyjnych wobec skazanych prowadzone są różnorodne programy resocjalizacji, które maja za zadanie zapobiegać deficytom, jak również prowadzić do skutecznej readaptacji skazanych ze środowiskiem zewnętrznym.

 

Informacja Prezesa Sądu Okręgowego w Koszalinie oraz Terenowej Rady do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dotycząca wzmożenia uczestnictwa w wykonywaniu orzeczeń sądowych, pomocy społecznej readaptacji skazanych oraz pomocy postpenitencjarnej, dostępna jest tutaj.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej