Oddział Zewnętrzny Aresztu Śledczego w Opolu z siedzibą w Turawie został utworzony na mocy Zarządzenia Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w dniu 1 czerwca 2012 roku w miejsce dotychczas istniejącego Ośrodka Doskonalenia Kadr Służby Więziennej "Korab" w Turawie.

Przeznaczony jest dla dla skazanych kobiet zakwalifikowanych do odbywania kary pozbawienia wolności w zakładach karnych dla młodocianych typu półotwartego i otwartego oraz skazanych dorosłych pierwszy raz odbywających karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym typu półotwartego i otwartego jak i recydywistów penitencjarnych odbywających karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym typu półotwartego i otwartego.

Pojemność Oddziału Zewnętrznego wynosi 105 miejsc w celach wieloosobowych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej