Przeznaczenie jednostki

Areszt Śledczy w Bydgoszczy Oddział Zewnętrzny w Strzelewie jest przeznaczony dla skazanych mężczyzn posiadających grupę i podgrupę R-2, R-3 (z wyłączeniem chorych na cukrzycę insulinozależną). Pojemność jednostki została określona na 254 miejsca.

Od dnia 01.12.2021r. Oddział Zewnętrzny w Strzelewie znajduje się w strukturach Aresztu Śledczego w Bydgoszczy.

 

Historia Oddziału Zewnętrznego w Strzelewie

Oddział powstał w połowie lat 60-tych jako ośrodek pracy. Ideą powstania ośrodka było zapewnienie siły roboczej dla potrzeb istniejącego wówczas w Strzelewie Państwowego Gospodarstwa Rolnego, realizując przy tym resocjalizacyjny aspekt pracy skazanych. Na przełomie lat 60-tych i 70-tych miała miejsce przebudowa obiektów wchodzących w skład ośrodka, nadając im obecny kształt i funkcjonalność. W takiej formie oddział funkcjonował do lat osiemdziesiątych, wówczas nastąpiła przerwa w eksploatacji pomieszczeń oddziału, co było związane ze zmniejszającą się liczbą osadzonych w jednostkach penitencjarnych. Ponowne uruchomienie Oddziału Zewnętrznego w Strzelewie jako oddziału podlegającego Zakładowi Karnemu w Potulicach nastąpiło w latach dziewięćdziesiątych. Do dnia 30 wrześnie 2012 r. funkcjonował on na ustalonych wówczas zasadach.

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej