Oddział Zewnętrzny w Średniej Wsi jest jednostką typu półotwartego dla skazanych mężczyzn odbywających karę po raz pierwszy i dla skazanych młodocianych. Pojemność oddziału zewnętrznego 96 miejsc. OZ położony jest w miejscowości o tej samej nazwie nad rzeka San, w sąsiedztwie Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia – Oddział Uherce Mineralne, na trasie drogi wojewódzkiej nr 894 relacji Hoczew - Czarna, w odległości 10 kilometrów od Leska.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej