Oddział zewnętrzny podlega Zakładowi Karnemu w Sieradzu. Położony jest na terenie województwa łódzkiego. Oddział przeznaczony jest dla 126 skazanych mężczyzn. Pełni on funkcję zakładu karnego półotwartego i otwartego dla pierwszy raz odbywających karę pozbawienia wolności. Skazani przebywający w oddziale mogą korzystać z biblioteki, siłowni zewnętrznej i świetlicy, która jest jednocześnie odpowiednio przystosowana do prowadzenia posługi duszpasterskiej. Opiekę medyczną zapewnia więźniom ambulatorium.

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej