Oddział Zewnętrzny w Rosnowie Aresztu Śledczego w Poznaniu jest przeznaczony dla skazanych mężczyzn skierowanych do odbywania kary w zakładzie karnym typu otwartego dla odbywających karę po raz pierwszy (P-3), z oddziałem zakładu karnego typu otwartego dla młodocianych (M-3). W Oddziale Zewnętrznym w Rosnowie Aresztu Śledczego w Poznaniu karę pozbawienia wolności mogą odbywać skazani chorzy na cukrzycę insulinozależną. Ustalona pojemność oddziału to 82 miejsca.

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej