Odział Zewnętrzny w Poznaniu Aresztu Śledczego w Poznaniu przy ul. Nowosolskiej 37 jest przeznaczony dla skazanych mężczyzn skierowanych do odbywania kary pozbawienia wolności w zakładzie karnym typu półotwartego dla odbywających karę po raz pierwszy (P-2). Posiada także wyznaczone sale mieszkalne dla młodocianych (M-2). W oddziale karę pozbawienia wolności mogą odbywać chorzy na cukrzycę insulinozależną. Wyznaczona pojemność oddziału to 203 miejsca.

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej