Oddział Zewnętrzny w Potulicach jest jednostką penitencjarną  typu półotwartego i otwartego, dla skazanych mężczyzn odbywających karę po raz pierwszy. Pojemność oddziału ustalono na 161 miejsc. Oddział Zewnętrzny w Potulicach podlega Zakładowi Karnemu w Potulicach, jest położony w jego bezpośrednim sąsiedztwie.

Oddział zewnętrzny w Potulicach powstał na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Przeznaczenie oddziału zmieniało się wraz z przeznaczeniem zakładu karnego typu zamkniętego. Aktualnie jest to zakład karny typu półotwartego z oddziałem zakładu karnego typu otwartego. Jednym z istotnych zagadnień w zakresie oddziaływań resocjalizacyjnych jest oddziaływanie przez pracę. Skazani odbywający karę w OZ Potulice w niemal 100 % znajdują zatrudnienie – odpłatne lub nieodpłatne. Skazani odbywający karę pozbawienia wolności w  oddziale zewnętrznym w Potulicach są zatrudniani odpłatnie w  Państwowym Przedsiębiorstwie  PEPEBE Włocławek, Nadleśnictwie Szubin, Przedsiębiorstwie MTB Trzebińscy w Nakle Nad Notecią, Zakładach Mięsnych Henryka Stokłosy w Śmiłowie, w firmie Hjort Knudsen Polen w Potulicach oraz w Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia oddział w Potulicach. Skazani otrzymują również wynagrodzenie pracując na rzecz jednostki np. zatrudnieni jako palacze CO lub konserwatorzy. Nieodpłatnie osadzeni kierowani są do zatrudnienia w Schronisku dla zwierząt w Bydgoszczy, Zespole Szkół im. „Dzieci Potulic” w Potulicach, w Parafii Rzymskokatolicka p. w. Zwiastowania NMP w Potulicach. Ponadto skazani pracują nieodpłatnie na rzecz zakładu karnego i oddziału zewnętrznego  przy pracach pomocniczych i porządkowych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej