Oddział Zewnętrzny w Pobiedziskach podporządkowany jest Zakładowi Karnemu w Gębarzewie. Przebywają w nim skazane kobiety zakwalifikowane do odbywania kary pozbawienia wolności w zakładzie karnym typu półotwartego dla odbywających karę po raz pierwszy. Pojemność jednostki wynosi 76 miejsc. Oddział Zewnętrzny położony jest w centrum miejscowości Pobiedziska, w województwie wielkopolskim. Powołany został Zarządzeniem nr 65 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 22 listopada 2012r. Pierwsi skazani zostali zakwaterowani w dniu 04.12.2012r. Od czerwca 2018r. jednostka pełni funkcję zakładu karnego dla kobiet.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej