Oddział Zewnętrzny w Płotach Zakładu Karnego w Nowogardzie jest zakładem karnym typu półotwartego dla: odbywających karę po raz pierwszy, recydywistów penitencjarnych oraz młodocianych. Decyzją Zastępcy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w Warszawie, od dnia 21 grudnia 2021 r. ustalono pojemność OZ Płoty na poziomie 302 miejsc zakwaterowania. 

RYS HISTORYCZNY DAWNEGO ZAKŁADU KARNEGO W PŁOTACH - OBECNEGO ODDZIAŁU ZEWNĘTRZNEGO W PŁOTACH ZAKŁADU KARNEGO W NOWOGARDZIE
 
Z dniem 1.01.1970 r. Kodeks Karny wprowadzając karę aresztu wojskowego określił, że ma być ona wykonywana w specjalnie do tego celu przeznaczonym zakładzie karnym. Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z 26 czerwca 1970 r. dotyczące zasad wykonywania kary aresztu wojskowego nie określało zakładu, w którym ma być ona wykonywana. W tej sytuacji wojskowi przebywali w jednostkach, w których mieli kontakt z osadzonymi cywilami skazanymi przez sądy powszechne za przestępstwa typowo kryminalne. Po dwuletnim okresie funkcjonowania instytucji kary aresztu wojskowego Wojskowy Sąd Garnizonowy w Szczecinie zorganizował w dniach 27-28 czerwca 1972 sympozjum na temat „kara aresztu wojskowego i jej wykonywanie". Wypracowano na nim jeden generalny wniosek, że istnieje potrzeba odizolowania skazanych żołnierzy, a w szczególności skazanych za przestępstwa wojskowe od elementu kryminalnego. Wprowadzając ww. wniosek w życie podjęto kroki w celu adaptacji obiektu koszarowego po Jednostce Wojskowej Obrony Terytorialnej Kraju w Płotach do warunków więziennych. Przekazano go pod władanie Ministerstwa Sprawiedliwości, a w dniu 21 grudnia 1972 r. przetransportowano do nowo utworzonego więzienia grupę skazanych na karę aresztu wojskowego. W początkowym okresie organizacyjnym zakład ten był filią jednostki nowogardzkiej. W trakcie kontroli organizacji prac związanych z zagospodarowaniem zakładu przez ówczesnego Dyrektora Centralnego Zarządu Zakładów oceniono ich zaawansowanie jako bardzo dobre i z dniem 27 lutego 1973r. powołano samodzielną jednostkę -Zakład Karny w Plotach, który był przeznaczony dla skazanych mężczyzn (bez względu na ich grupę klasyfikacyjną) odbywających karę aresztu wojskowego. Specyfiką tej jednostki było występowanie w niej obok funkcjonariuszy Służby Więziennej, żołnierzy zawodowych realizujących cele związane z resocjalizacją. Kadra zawodowa realizowała ponadto zadania związane z bieżącym szkoleniem wojskowym osadzonych żołnierzy. Przełożony żołnierzy zawodowych miał status zastępcy dyrektora jednostki. Jednostka penitencjarna w Płotach była samodzielnym zakładem do dnia 5 lipca 2001r, kiedy to Minister Sprawiedliwości zarządzeniem z dnia 5 lipca 2001r. utworzył na jej bazie Oddział Zewnętrzny podległy Zakładowi Karnemu w Nowogardzie. Na przestrzeni 2008 dokonano gruntownej rozbudowy Oddziału Zewnętrznego dzięki której powstał nowoczesny oddział mieszkalny dla skazanych z otwartą podgrupą klasyfikacyjną, budynek bramy z przyległymi garażami, boisko, zaplecze logistyczne zawierające magazyny, nowoczesna kuchnię, salę widzeń. Dokonano też rozbudowy budynku administracyjnego. Msze św. odbywane dotychczas w improwizowanej kaplicy, której role pełniła stołówka dla skazanych w starym budynku mieszkalnym uzyskały godną oprawę, którą stanowi obecnie nowo oddana do użytku kaplica, również wchodząca w skład budynku logistycznego. Cała ww. infrastruktura więzienna została uroczyście otwarta i poświęcona w grudniu 2008r. a zaludniona przez osadzonych w lutym 2009 r.

                                                                                                                            opracowanie: kpt. Artur Bojanowicz

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej