Oddział Zewnętrzny w Płotach Zakładu Karnego w Nowogardzie jest zakładem karnym typu otwartego dla odbywających karę po raz pierwszy z oddziałami: zakładu karnego typu półotwartego dla odbywających karę po raz pierwszy, zakładu karnego typu otwartego dla młodocianych. Ponadto jest również zakładem karnym typu półotwartego dla mężczyzn recydywistów penitencjarnych. Jego docelowa pojemność to 302 miejsca.

RYS HISTORYCZNY DAWNEGO ZAKŁADU KARNEGO W PŁOTACH - OBECNEGO ODDZIAŁU ZEWNĘTRZNEGO W PŁOTACH ZAKŁADU KARNEGO W NOWOGARDZIE
 
Z dniem 1.01.1970 r. Kodeks Karny wprowadzając karę aresztu wojskowego określił, że ma być ona wykonywana w specjalnie do tego celu przeznaczonym zakładzie karnym. Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z 26 czerwca 1970 r. dotyczące zasad wykonywania kary aresztu wojskowego nie określało zakładu, w którym ma być ona wykonywana. W tej sytuacji wojskowi przebywali w jednostkach, w których mieli kontakt z osadzonymi cywilami skazanymi przez sądy powszechne za przestępstwa typowo kryminalne. Po dwuletnim okresie funkcjonowania instytucji kary aresztu wojskowego Wojskowy Sąd Garnizonowy w Szczecinie zorganizował w dniach 27-28 czerwca 1972 sympozjum na temat „kara aresztu wojskowego i jej wykonywanie". Wypracowano na nim jeden generalny wniosek, że istnieje potrzeba odizolowania skazanych żołnierzy, a w szczególności skazanych za przestępstwa wojskowe od elementu kryminalnego. Wprowadzając ww. wniosek w życie podjęto kroki w celu adaptacji obiektu koszarowego po Jednostce Wojskowej Obrony Terytorialnej Kraju w Płotach do warunków więziennych. Przekazano go pod władanie Ministerstwa Sprawiedliwości, a w dniu 21 grudnia 1972 r. przetransportowano do nowo utworzonego więzienia grupę skazanych na karę aresztu wojskowego. W początkowym okresie organizacyjnym zakład ten był filią jednostki nowogardzkiej. W trakcie kontroli organizacji prac związanych z zagospodarowaniem zakładu przez ówczesnego Dyrektora Centralnego Zarządu Zakładów oceniono ich zaawansowanie jako bardzo dobre i z dniem 27 lutego 1973r. powołano samodzielną jednostkę -Zakład Karny w Plotach, który był przeznaczony dla skazanych mężczyzn (bez względu na ich grupę klasyfikacyjną) odbywających karę aresztu wojskowego. Specyfiką tej jednostki było występowanie w niej obok funkcjonariuszy Służby Więziennej, żołnierzy zawodowych realizujących cele związane z resocjalizacją. Kadra zawodowa realizowała ponadto zadania związane z bieżącym szkoleniem wojskowym osadzonych żołnierzy. Przełożony żołnierzy zawodowych miał status zastępcy dyrektora jednostki. Jednostka penitencjarna w Płotach była samodzielnym zakładem do dnia 5 lipca 2001r, kiedy to Minister Sprawiedliwości zarządzeniem z dnia 5 lipca 2001r. utworzył na jej bazie Oddział Zewnętrzny podległy Zakładowi Karnemu w Nowogardzie. Na przestrzeni 2008 dokonano gruntownej rozbudowy Oddziału Zewnętrznego dzięki której powstał nowoczesny oddział mieszkalny dla skazanych z otwartą podgrupą klasyfikacyjną, budynek bramy z przyległymi garażami, boisko, zaplecze logistyczne zawierające magazyny, nowoczesna kuchnię, salę widzeń. Dokonano też rozbudowy budynku administracyjnego. Msze św. odbywane dotychczas w improwizowanej kaplicy, której role pełniła stołówka dla skazanych w starym budynku mieszkalnym uzyskały godną oprawę, którą stanowi obecnie nowo oddana do użytku kaplica, również wchodząca w skład budynku logistycznego. Cała ww. infrastruktura więzienna została uroczyście otwarta i poświęcona w grudniu 2008r. a zaludniona przez osadzonych w lutym 2009r.

                                                                                                                            opracowanie: kpt. Artur Bojanowicz

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej