Oddział Zewnętrzny w Opatówku jest jednostką penitencjarną typu półotwartego dla recydywistów (mężczyzn), działającą w strukturach Zakładu Karnemu w Starem Bornem. Dysponuje 90 miejscami zakwaterowania osadzonych. Spore grono odbywających w nim karę popełniło przestępstwa pod wpływem alkoholu. Stąd duży nacisk w działalności resocjalizacyjnej na realizację programów antyalkoholowych. Bardzo ważnym elementem w przywracaniu skazanych na właściwe ścieżki życiowe jest też praca. W ramach współpracy jednostki z okolicznymi samorządami  osadzeni wykonują nieodpłatnie rozmaite prace porządkowo-remontowe na terenie gmin: Bobolice i Biały Bór.  Na uwagę zasługuje też zakres prac modernizacyjno-remontowych prowadzonych w ostatnich latach, który przyczynia się do podnoszenia w oddziale poziomu warunków bytowych, sanitarnych i socjalnych oraz zabezpieczeń techniczno-ochronnych.

Tekst: por. Robert Trembowelski

 

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej