Początki działalności więziennictwa na terenie Bieszczadów i Beskidu Niskiego sięgają 1965 roku, kiedy to Ministerstwo Sprawiedliwości włączyło się w proces zagospodarowania regionu.
Początkowym zamiarem było eksperymentalne przejmowanie pod zarząd resortu słabych państwowych gospodarstw rolnych. Założenia organizacyjne przewidywały obsługę gospodarstw przez skazanych. Przejmowane gospodarstwa podporządkowano
Zarządowi Przedsiębiorstw i Gospodarstw Pomocniczych Centralnego Zarządu Więziennictwa. Rozpoczęto proces tworzenia oddziałów zewnętrznych przy wielu gospodarstwach rolnych. Pierwszy taki oddział powstał w 1965 roku w Czystohorbie i podlegał Aresztowi Śledczemu w Sanoku. Pozytywne wyniki, związane z realizacją idei resocjalizacji więźniów poprzez pracę, jakie tam osiągnięto, spowodowały przejmowanie dalszych gospodarstw rolnych oraz tworzenie następnych jednostek penitencjarnych w regionie, tj. zakładów karnych i tzw. oddziałów zewnętrznych.
 
W 1967 roku powołano pierwszą samodzielną jednostkę w Moszczańcu wraz z podległymi oddziałami w Czystohorbie i Wisłoku.
 
W 2008 r. w OZ Moszczaniec oddano do użytku nowy pawilon o pojemności 89 miejsc, powstały w wyniku przebudowy budynku dawnej pralni.

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej