Oddział Zewnętrzny w Kaliszu podporządkowany jest Aresztowi Śledczemu w Ostrowie Wlkp. Przebywają w nim skazani mężczyźni zakwalifikowani do odbywania kary pozbawienia wolności w zakładzie karnym typu półotwartego dla odbywających karę po raz pierwszy.

Pojemność Oddziału wynosi 70 miejsc dla osób pozbawionych wolności i usytuowany jest na terenie COSSW w Kaliszu.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej