Oddział Zewnętrzny w Jabłonkach jest jednostką typu półotwartego dla skazanych mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy i dla skazanych młodocianych. Pojemność OZ została określona na 86 miejsca. OZ położony jest w miejscowości Jabłonki leżącej na trasie Lesko - Cisna. Najlepszy dojazd z Sanoka lub Leska autobusami jadącymi w kierunku na Cisnę lub Wetlinę.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej