Oddział Zewnętrzny w Goleszach jest jednostką podlegającą dyrektorowi Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim. Odbywają tutaj karę pozbawienia wolności skazani mężczyźni skierowani do zakładu karnego typu półotwartego i otwartego dla odbywających karę po raz pierwszy. Pojemność jednostki to 71 miejsc.

W oddziale znajduje się gospodarstwo rolne, które zaopatruje jednostki Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Łodzi w warzywa. Pracę w gospodarstwie wykonują skazani. Ponadto jednostka współpracuje m.in. z Urzędem Gminy Moszczenica oraz Urzędem Miejskim w Wolborzu. W ramach współpracy osadzeni wykonują prace publiczne na rzecz lokalnej społeczności.

wersja audio: opis jednostki

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej