Oddział Zewnętrzny w Ciągowicach, Zakładu Karnego w Wojkowicach został powołany z dniem 28.10.2016 roku na podstawie Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29.04.2016 roku. Oddział Zewnętrzny w Ciągowicach jest jednostką penitencjarną typu półotwartego dla odbywających karę po raz pierwszy. Pojemność oddziału wynosi 275 miejsc. Jednostka organizacyjna Służby Więziennej, podległa Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Katowicach.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej