Oddział Zewnętrzny w Ciągowicach, Zakładu Karnego w Wojkowicach został powołany z dniem 28.10.2016 roku na podstawie Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29.04.2016 roku. Oddział Zewnętrzny w Ciągowicach jest jednostką penitencjarną typu półotwartego dla odbywających karę po raz pierwszy. Pojemność oddziału wynosi 275 miejsc. Jednostka organizacyjna Służby Więziennej, podległa Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Krakowie.

W Zakładzie Karnym w Wojkowicach od 2018 roku funkcjonuje Zespół Terenowy Systemu Dozoru Elektronicznego. Wykonuje on swoje zadania na terenie województwa śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i opolskiego.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej