Oddział Zewnętrzny w Chmielowie powstał w latach 1972 - 1973 i był przewidziany jako jednostka dla skazanych i ukaranych mogących odbywać karę w warunkach umożliwiających zatrudnienie zewnętrzne. Początkowo osadzeni zakwaterowani tymczasowo w wagonach kolejowych pracowali przy budowie Oddziału Zewnętrznego, a po zakończeniu inwestycji znaleźli zatrudnienie w Zakładzie Budownictwa Kolejowego Kielce, "Siarkopolu" Tarnobrzeg oraz okolicznych zakładach przemysłowych i przetwórczych takich jak: Huta "Stalowa Wola", cegielnie i tartaki. Pojemność OZ-tu wynosiła w tym czasie około 320 osadzonych. Obecnie wynosi ona 190 osadzonych, którzy zatrudniani są przy pracach administracyjno-gospodarczych oraz na zewnątrz jednostki na rzecz lokalnych przedsiębiorców. Oddział Zewnętrzny w Chmielowie znajduje się w miejscowości oddalonej o około 9 km od Tarnobrzegu i 14 km od Nowej Dęby. Położony jest też w pobliżu linii kolejowej relacji Rozwadów - Dębica. Posiada dwa pawilony tworzące z zamykającym je budynkiem administracyjno-gospodarczym literę "U".

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej