5846649e_2064_436c_9916_213c36d46407_002.jpgOddział Zewnętrzny w Bydgoszczy jest zakładem karnym typu otwartego dla mężczyzn, recydywistów penitencjarnych (R-3). Aktualna pojemność oddziału to 130 miejsc zakwaterowania. W oddziale swoje zadania realizują trzy związki wyznaniowe: Kościół Rzymsko - Katolicki, Kościół Ewangelicznych Chrześcijan, Świadkowie Jehowy. Prężnie działa Stowarzyszenie Bractwo Więzienne Samarytania oddział kujawsko – pomorski, powstała w 2010 roku grupa AA „OLIMP”oraz założony w 2012 roku Klub Olimpijczyka „OLIMP”. Wizytówką oddziału jest również powstały w 2009 roku zespół muzyczny „PARAGRAF 2009”, który często jest zapraszany przez różne instytucje w celu zapewnienia oprawy muzycznej organizowanych imprez przez środowiska lokalne. W Oddziale Zewnętrznym działa również Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA”, niosąc pomoc osobom uzależnionym. Zawarte jest również porozumienie z Urzędem Miasta Bydgoszcz - Wydział Zarządzania Kryzysowego. W sytuacjach zagrożeń skazani wydatnie pomagają w usuwaniu skutków powodzi, nawałnic oraz odśnieżają miasto.  Bardzo ważnym oddziaływaniem resocjalizacyjnym jest oddziaływanie przez pracę. Większość osadzonych jest zatrudnionych zarówno odpłatnie jak i nieodpłatnie na terenie Oddziału Zewnętrznego jak również na rzecz firm takich jak (BIGB BALTICA, CYNKOPOL, DROZAPOL-PROFIL, CORIMP, CETOR, STOMIL, RWR GROUPE, ECO-PROFESIONAL, S&K EURO MEBEL).  Bardzo duży nacisk kładzie się także na zajęcia kulturalno - oświatowe i sportowe, podtrzymywanie kontaktów z rodziną i światem zewnętrznym.  

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej