Oddział Zewnętrzny w Bydgoszczy jest zakładem karnym typu otwartego dla kobiet, które odbywają karę pozbawienia wolności po raz pierwszy oraz recydywistek penitencjarnych (P-3,R-3). Aktualna pojemność oddziału to 130 miejsc zakwaterowania. W jednostce swoje zadania realizują trzy związki wyznaniowe: Kościół Rzymsko - Katolicki, Kościół Ewangelicznych Chrześcijan oraz Świadkowie Jehowy. Prężnie działa Stowarzyszenie Bractwo Więzienne Samarytania oddział kujawsko – pomorski.
W Oddziale Zewnętrznym działa również Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA”, niosąc pomoc osobom uzależnionym. Zawarte jest także porozumienie z Urzędem Miasta Bydgoszcz - Wydział Zarządzania Kryzysowego. Bardzo ważnym oddziaływaniem resocjalizacyjnym jest oddziaływanie przez pracę. Bardzo duży nacisk kładzie się także na zajęcia kulturalno - oświatowe i sportowe, podtrzymywanie kontaktów z rodziną i światem zewnętrznym.  

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej