Oddział Zewnętrzny w Warszawie Bemowie pełni rolę jednostki penitencjarnej typu półotwartego i otwartego dla mężczyzn po raz pierwszy odbywających karę pozbawienia wolności oraz dla młodocianych. Łączna pojemność oddziału zewnętrznego wynosi 235 miejsc zakwaterowania. Obsadę kadrową stanowią zarówno funkcjonariusze, jak i pracownicy cywilni.

Skazani odbywający karę pozbawienia wolności w Oddziale Zewnętrznym w Warszawie Bemowie, w ramach zatrudnienia poza terenem jednostki, pracują między innymi na rzecz fundacji, jednostek samorządu terytorialnego, Ministerstwa Sprawiedliwości czy Poczty Polskiej. Oddział Zewnętrzny w Warszawie Bemowie został oddany do użytku w 2003 roku, w roku 2010   oddano nowy pawilon mieszkalny, w którym usytuowanych jest 48 cel mieszkalnych – w tym cela dwuosobowa przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Pawilon powstał zgodnie z „Programem pozyskiwania 17 000 miejsc zakwaterowania w jednostkach organizacyjnych więziennictwa w latach 2006-2009".

Do 30 listopada 2018 roku Oddział Zewnętrzny w Warszawie Bemowie pozostawał w strukturach Aresztu Śledczego w Warszawie Białołęce, aktualnie stanowi oddział Aresztu Śledczego w Warszawie Służewcu. 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej