OZ Złotów.JPG58490650_e2c8_4c0f_8784_213c36d46407_061.jpg

Oddział Zewnętrzny w Złotowie Zakładu Karnego w Czarnem jest jednostką typu zamknietego, z oddziałem aresztu śledczego dla mężczyzn oraz oddziałem zakładu karnego typu półotwartego dla recydywistów penitencjarnych mężczyzn. Usytuowany jest w województwie wielkopolskim, obsługuje sąd i prokuraturę miasta Złotów i Piły. Podlega Okręgowemu Inspektoratowi Słuzby Więziennej w Koszalinie.

Historia złotowskiego więzienia sięga drugiej połowy XIX wieku. Na fali szeroko zakrojonych zmian w XIX - wiecznych Prusach w Złotowie w 1866 roku wybudowano budynek sądu i w bezpośrednim sąsiedztwie więzienie. W 1871 roku w wyniku kolejnej nowelizacji kodeksu karnego w ówczesnych Prusach, zwiększono liczebność obsady więzienia jak i jego pojemność. W takiej formie funkcjonowało ono do roku 1939. We wrześniu 1939 roku wiezienie w Złotowie zostało zamknięte, a wszystkich osadzonych przewieziono do więzienia w Pile. Po wyzwoleniu miasta na mocy dekretu PKWN na bazie starego utworzono nowe więzienie. W dniu 27.08.1945r. osadzono pierwszych 14 więźniów. Do roku 1955 w więzieniu Karno - Śledczym w Złotowie osadzane były także kobiety. Po tym czasie populację osadzonych stanowili mężczyźni.

W 1962 roku decyzją Ministra Sprawiedliwości zlikwidowano więzienie dla mężczyzn, a w to miejsce utworzono Areszt Śledczy dla kobiet. W takiej formie jednostka przetrwała do roku 1977. Na przełomie lat 1977/78 na bazie dotychczasowego aresztu utworzono Ośrodek Przystosowania Społecznego dla kobiet. Ośrodek Przystosowania Społecznego był przeznaczony dla kobiet recydywistek, wobec których sąd orzekł zastosowanie takiego środka resocjalizacyjnego z uwagi na niedostateczne przystosowanie do życia w połeczeństwie. Osadzone kobiety pracowały w pobliskim Państwowym Gospodarstwie Ogrodniczym w Świętej k/Złotowa. Ośrodek Przystosowania Społecznego w tej strukturze funkcjonował do roku 1983. W tym roku został rozwiązany, a budynki przejął Sąd Rejonowy w Złotowie. Zarządzeniem nr 39/86 z dnia 30.08.1986r.  Ministra Sprawiedliwości powołano do życia Areszt Śledczy dla mężczyzn.

W drugiej połowie 2012 roku oddano do użytku kolejny budynek. Został on przekazany w trwały zarząd Aresztowi Śledczemu w Złotowie przez Sąd Rejonowy w Złotowie we wrześniu 2008 roku. Budynek od początku swojego powstania, tj. od roku 1866 pełnił funkcję sądu. Wprawdzie prace koncepcyjne dotyczące przebudowy rozpoczęto w 2007 roku, jednakże pierwsze prace remontowe zostały uruchomione w maju 2010 roku i trwały do sierpnia 2012 roku. Aktualnie mieści on m.in. oddział zakładu karnego typu półotwartego dla recydywistów penitencjarnych mężczyzn o pojemności 61 miejsc.

Z dniem 31 marca 2018 roku na  mocy Zarządzeń Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 stycznia 2018r. „W sprawie zniesienia Aresztu Śledczego w Złotowie” i „W sprawie utworzenia w Złotowie Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego w Czarnem” areszt przestał funkcjonować jako samodzielna jednostka, a od dnia 01.04.2018r. funkcjonuje jako wyodrębniony oddział zewnętrzny Zakładu Karnego w Czarnem, z ustaloną pojemnościa dla 161 osób.

Oddział Zewnętrzny w Złotowie zatrudnia 62 funkcjonariuszy i 3 pracowników cywilnych w wymiarze 3 pełnych etatów.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej