Areszt Śledczy w Zielonej Górze jest przeznaczony dla mężczyzn. Podlega Okręgowemu Inspektoratowi SW w Poznaniu, znajduje się na terenie województwa lubuskiego.

Zgodnie z rejonizacją osadzania przebywają w nim osadzeni pozostający do dyspozycji następujących organów: Prokuratura Rejonowa w Zielonej Górze, Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze, Sąd Okręgowy w Zielonej Górze, Prokuratura Rejonowa w Krośnie Odrzańskim, Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim, Prokuratura Rejonowa w Żaganiu, Prokuratura Rejonowa w Nowej Soli, Sąd Rejonowy w Nowej Soli.

Ponadto Areszt Śledczy w Zielonej Górze posiada wydzielony oddział dla skazanych zakwalifikowanych do odbywania kary pozbawienia wolności w zakładzie karnym typu półotwartego dla odbywających karę po raz pierwszy.

Osoby zgłaszające się do Aresztu Śledczego w Zielonej Górze celem odbycia kary pozbawienia wolności, winny stawić się w dniu wyznaczonym przez odpowiedni Sąd w godzinach 07:30 - 14:00.

Ustalona pojemność aresztu to 321 miejsc.

Historia tutejszej jednostki penitencjarnej sięga dnia 13.04.1840 r., w którym to wmurowany został kamień węgielny pod nowy budynek- obecny Areszt Śledczy w Zielonej Górze. Budowa trwała do 1841 roku, jednak pierwsi aresztanci trafili tutaj dopiero 01.07.1842 r. Nowo wzniesiona budowla była trzypiętrową, z dwuspadowym dachem, położoną na obrzeżach miasta, przy drodze wylotowej na Żary / Krosno Odrzańskie. Wzniesiona pod zaborem pruskim przechodziła pod kolejne jurysdykcje: niemiecką, a po II wojnie światowej - polską. Będąc z kolei częścią polskiego wymiaru sprawiedliwości przechodził Areszt kolejne etapy historii: poprzez Polską Rzeczpospolitą Ludową, lata 1945 - 1989, do Rzeczpospolitej Polskiej.

Dział Dozoru Elektronicznego

Od 10 maja 2021 roku w Areszcie Śledczym w Zielonej Górze funkcjonuje Dział Dozoru Elektronicznego. Do zadań służbowych funkcjonariuszy wchodzących w skład tego działu należy realizacja czynności materialno-technicznych w Systemie Dozoru Elektronicznego (SDE), które swym zakresem obejmują w szczególności:

  • Sprawdzanie warunków technicznych do odbywania kar, środków karnych i zabezpieczających w Systemie Dozoru Elektronicznego,
  • Instalacje urządzeń monitorujących u osób objętych SDE,
  • Kontrolę prawidłowości działania środków technicznych,
  • Deinstalację urządzeń monitorujących,
  • Realizację wizyt związanych z naruszeniem warunków odbywania kary przez osoby objęte systemem.

Funkcjonariusze czynności materialno-techniczne związane z obsługą Systemu Dozoru Elektronicznego realizują u osób objętych systemem, na terenach oddalonych do 200 km od jednostki macierzystej, zachowując tym samym skuteczną reakcję w przypadku pojawienia się nowego zadania do wykonania.

Nadzór merytoryczny nad realizacją czynności wykonywanych przez Działy Dozoru Elektronicznego sprawuje Biuro Dozoru Elektronicznego Centralnego Zarządu Służby Więziennej. 

System Dozoru Elektronicznego jest to kontrola zachowania osoby skazanej przy użyciu środków technicznych, na mocy orzeczenia sądu lub decyzji komisji penitencjarnej.  

W Systemie Dozoru Elektronicznego można kontrolować:

  • przebywanie przez skazanego w określonych dniach tygodnia i godzinach we wskazanym przez sąd miejscu (dozór stacjonarny),
  • bieżące miejsce pobytu skazanego, niezależnie od tego, gdzie skazany przebywa (dozór mobilny),
  • zachowywanie przez skazanego określonej minimalnej odległości od osoby wskazanej przez sąd  (dozór zbliżeniowy).

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej