ODDZIAŁ ZEWNĘTRZNY ARESZTU ŚLEDCZEGO W OLSZTYNIE

 

Przeznaczenie

Oddział Zewnętrzny w Szczytnie jest zakładem karnym typu zamkniętego i półotwartego przeznaczonym dla skazanych odbywających karę po raz pierwszy ( P-1,  P-2 ) oraz recydywistów penitencjarnych ( R-1, R-2 ). W jednostce działa oddział terapeutyczny dla skazanych uzależnionych od alkoholu z grupą R-1, którego pojemność wynosi 51 miejsc.

Pojemność jednostki wynosi 145 miejsc przy zachowaniu normy 3m².

 

 

Historia

Więzienie w Szczytnie wybudowano w latach 1903-1905.

Obiekt zlokalizowano w centrum miasta. Ceglany budynek główny wzniesiony został na rzucie wielościanu, jako konstrukcja czterokondygnacyjna i pokryty spadzistym dachem. Po zakończeniu II wojny światowej areszt rozpoczął swoją działalność 17.04.1946 r., jako więzienie karno-śledcze II klasy. Wcześniej, do czasu przejęcia obiektu przez Departament Więziennictwa i Obozów MBP, więzieniem zarządzał Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Szczytnie. W trakcie generalnego remontu jednostki w latach 1978-1983 wybudowane zostały budynki administracyjny i gospodarczy oraz wieżyczki strażnicze. W budynku głównym wykonano kanalizację i centralne ogrzewanie. Do cel doprowadzono zimną wodę. Stan techniczny i wyposażenie pawilonów mieszkalnych (po remoncie), zapewnia osadzonym wysoki standard funkcjonowania w tutejszej jednostce penitencjarnej. Do 01.12.2018 r. obiekt funkcjonował jako niezależna jednostka penitencjarna-Areszt Śledczy w Szczytnie. Obecnie jest Oddziałem Zewnętrznym Aresztu Śledczego w Olsztynie.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej