Oddział Zewnętrzny w Środzie Wielkopolskiej podlega Zakładowi Karnemu w Gębarzewie, znajduje się na terenie województwa wielkopolskiego w powiecie średzkim. Przeznaczony jest dla kobiet tymczasowo aresztowanych, skazanych i ukaranych. Zgodnie z rejonizacją osadzania przebywają w nim osadzone pozostające do dyspozycji prokuratur i sądów województwa wielkopolskiego z wyjątkiem Prokuratur Rejonowych i Sądów Rejonowych w Pile, Wolsztynie, Złotowie, jak również skazane i ukarane wzywane do udziału w czynnościach procesowych przez wyżej wymienione organy. Pojemność jednostki wynosi 88 miejsc. Więzienie w Środzie Wielkopolskiej wybudowano w centrum miasta najprawdopodobniej w latach 1864 - 1867. Architektonicznie zbliżone było do gmachu Sądu - budynek z czerwonej cegły, dwuspadziste dachy kryte dachówką z dwiema wieżyczkami strażniczymi. Do 1939 r. więzienie podlegało bezpośrednio Sądowi. W trakcie trwania okupacji wykorzystywane było przez wojska niemieckie. Po zakończeniu działań wojennych od lutego 1945roku powraca do swojego pierwotnego przeznaczenia. Wyposażenie kwaterunkowe dostarczone zostało z lotniska w Mącznikach. Gruntowny remont jednostki przeprowadzono na przełomie lat 60 i 70-tych. Wówczas budynek uzyskał zabudowę pawilonową z płaskim dachem. W tym okresie dobudowano jeszcze jedną kondygnację. Po zakończeniu prac remontowych nowy obiekt rozpoczął działalność jako Areszt Śledczy. W tej formie przetrwał do drugiej połowy lat dziewięćdziesiątych, kiedy to został poddany kolejnej przebudowie i modernizacji. Dobudowany został nowy budynek kwatermistrzowski, zlikwidowano wieżyczki strażnicze, zastępując je systemem elektronicznego monitoringu. Całkowitej przebudowie uległy place spacerowe, śluza wjazdowa oraz pomieszczenie agregatu prądotwórczego. Na terenie całej jednostki zamontowano 45 kamer, a także uruchomiono centralne sterowanie systemem ruchu. Podwyższono także mur zewnętrzny, zmieniono rozmieszenie cel mieszkalnych oraz pomieszczeń administracyjnych. Okna wyposażono w przesłony utrudniające kontakt ze światem zewnętrznym. Na terenie jednostki znajduje się jedna świetlica, połączona z czytelnią, która równocześnie służy jako miejsce kultu religijnego. Kaplica, będąca integralna częścią świetlicy, w całości wykonana i wyposażona została przez osadzonych zatrudnionych w tutejszych warsztatach. Od dnia 1.12.2018r. jednostka jest Oddziałem Zewnętrznym Zakładu Karnego w Gebarzewie przeznaczonym dla kobiet.

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej