Areszt Śledczy w Radomiu jest jedną z największych jednostek penitencjarnych w Polsce. Pojemność aresztu określona jest na 1063 miejsca w 20 oddziałach mieszkalnych. Na terenie funkcjonują 3 pawilony mieszkalne – jeden dla tymczasowo aresztowanych, drugi typu zamkniętego dla skazanych odbywających karę po raz pierwszy i młodocianych, trzeci - dla skazanych i tymczasowo aresztowanych zakwalifikowanych, jako wymagających osadzenia w wyznaczonym oddziale lub celi aresztu śledczego lub zakładu karnego typu zamkniętego w warunkach zapewniających wzmożoną ochronę społeczeństwa i bezpieczeństwo aresztu lub zakładu karnego. To jedyny taki oddział w okręgu warszawskim. Ponadto działa również oddział terapeutyczny dla osadzonych uzależnionych od alkoholu, który przeznaczony jest dla skazanych młodocianych i odbywających karę po raz pierwszy. W roku 2017 dokonano rozbudowy oddziału i aktualnie jego pojemność wynosi 85 miejsc. W Areszcie Śledczym w Radomiu znajduje się nowoczesna sala gimnastyczna oraz 15 kompleksów świetlicowych, 15 punktów bibliotecznych oraz biblioteka centralna. Na każdym oddziale mieszkalnym znajdują się sale rekreacyjne. Jednostka posiada 3 boiska na wolnym powietrzu. Do realizowania praktyk religijnych przeznaczone są dwie kaplice. Stale rozwija się rządowy program „Praca dla więźniów”.  Osadzeni w radomskim areszcie biorą udział w wielu kursach zawodowych, zajęciach kulturalno-oświatowych, sportowych, pracach społecznych na rzecz społeczności lokalnej oraz akcjach charytatywnych. Korzystają także z szerokiej oferty programów readaptacyjnych, również tych specjalistycznych, jak „Trening zastępowania agresji ART”, „Duluth”, „Stop przemocy – druga szansa”. Areszt Śledczy w Radomiu realizuje kampanie społeczne „Spowiedź drogowego zabójcy”, „Więzienie stracony czas”, „Bezpieczni w pracy i w służbie”.

Areszt Śledczy w Radomiu posiada oddział zewnętrzny, który znajduje się przy ul. Witosa 62. Przeznaczony jest dla skazanych odbywających karę po raz pierwszy w zakładzie karnym typu półotwartego o pojemności 65 miejsc.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej