Areszt Śledczy  w  Nowej  Soli  przeznaczony  jest dla mężczyzn  tymczasowo aresztowanych, skazanych i ukaranych przebywających do dyspozycji Prokuratury Rejonowej w Nowej Soli i Żaganiu oraz Sądów Rejonowych z tych miast. Podlega Okręgowemu Inspektoratowi SW w Poznaniu. Jednostka znajduje się na terenie województwa lubuskiego.
Areszt Śledczy w Nowej Soli wraz z sądem został wybudowany - jak prawie wszystkie tego typu instytucje w dawnym Cesarstwie Niemieckim - w latach 1907 - 1909 przy drodze łączącej Wrocław z Zieloną Górą. Jak pokazują zachowane kopie ówczesnych planów obydwa budynki stanowiły wspólną bryłę architektoniczną i były ze sobą połączone ciągami komunikacyjnymi. Niestety, nie zachowały się żadne dane dotyczące funkcjonowania jednostki w okresie międzywojennym i w czasie drugiej wojny światowej. Wiadomo jedynie, iż do 1945 r. było to wciąż więzienie niemieckie, funkcjonujące, jako areszt powiatowy. Nie zachowały się też żadne informacje o przeznaczeniu aresztu w pierwszych latach powojennych. W latach późniejszych sąsiedztwo sądu i wielkość jednostki stanowiły główną przyczynę częstych zmian jej przeznaczenia. Od końca lat pięćdziesiątych - gdy więziennictwo znalazło się w strukturach Ministerstwa Sprawiedliwości - poprzez lata sześćdziesiąte i siedemdziesiąte w Nowej Soli funkcjonowały kolejno: areszt śledczy dla mężczyzn, areszt dla kobiet i zakład karny dla kobiet. Pod koniec lat siedemdziesiątych nowosolski areszt zamieniono na ośrodek zewnętrzny Aresztu Śledczego w Zielonej Górze, który w tej formie funkcjonował do 1 lutego 1985 r. - kiedy to powołał w Nowej Soli Areszt Śledczy, jako samodzielną jednostkę penitencjarną Zarządzeniem Nr 9/85/CZZK Ministra Sprawiedliwości z dnia 01 marca 1985 roku. W latach 1987 - 1989 wykonano prace remontowe, które przystosowały obiekt do ówczesnych potrzeb. Rozbudowano część budynku penitencjarnego. W 2003 roku gruntownie wyremontowano kotłownię i kuchnię. W 2005 roku dobudowano nową klatkę schodową do budynku penitencjarnego.
Areszt Śledczy w Nowej Soli jest przeznaczony dla mężczyzn tymczasowo aresztowanych, skazanych i ukaranych. Podlega Okręgowemu Inspektoratowi SW w Poznaniu, znajduje się na terenie województwa lubuskiego. Zgodnie z rejonizacją osadzania przebywają w nim osadzeni pozostający do dyspozycji następujących organów: Prokuratura Rejonowa w Nowej Soli, Sąd Rejonowy w Nowej Soli, Prokuratura Rejonowa w Żaganiu, Sąd Rejonowy w Żaganiu.
Pojemność jednostki została ustalona na dzień 27 stycznia 2017 r.  roku i wynosi 108 miejsc w 32 celach mieszkalnych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej