Areszt Śledczy w Łodzi jest dużą jednostką penitencjarną przeznaczoną do wykonywania tymczasowego aresztowania wobec osadzonych mężczyzn, przebywają w nim także  skazani i ukarani mężczyźni, wobec których toczą się postępowania bez stosowania tymczasowego aresztu. Ponadto w tutejszej jednostce przebywają skazani mężczyźni skierowani do odbywania kary w zakładzie karnym typu półotwartego dla recydywistów penitencjarnych i odbywających karę po raz pierwszy. Nominalna pojemność jednostki wynosi 1091 miejsc. Natomista czasowa pojemność jednostki została ustalona na 703 miejsca zakwaterowania do dnia 31 grudnia 2020r. Na terenie jednego   z oddziałów funkcjonuje Ośrodek Diagnostyczny, w którym, na podstawie art. 83 § 1 Kodeksu Karnego Wykonawczego, przeprowadza się badania psychologiczne a także psychiatryczne osadzonym, celem określenia dalszych warunków odbywania kary. Areszt Śledczy w Łodzi oddano do użytku w 1964 roku. Powierzchnia jednostki wynosi około 5,5 ha. Składa się on na terenie ścisłym Aresztu z trzech pawilonów mieszkalnych, budynku administracji, zaplecza gospodarczego (warsztatów, pralni, kuchni, magazynów) oraz poza terenem ścisłym z budynku kotłowni, budynku Centralnej Składnicy Magazynowej CZSW wraz z siedzibą Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Łodzi.

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej