Opis jednostki- wersja audio

Areszt Śledczy w Łodzi jest dużą jednostką penitencjarną przeznaczoną do wykonywania tymczasowego aresztowania wobec osadzonych mężczyzn, przebywają w nim także  skazani i ukarani mężczyźni, wobec których toczą się postępowania bez stosowania tymczasowego aresztu. Nominalna pojemność jednostki wynosi 1062 miejsca, natomiast czasowa pojemność jednostki została ustalona na 795 miejsc zakwaterowania. Na terenie jednego z oddziałów funkcjonuje Ośrodek Diagnostyczny, w którym na podstawie art. 83 § 1 Kodeksu Karnego Wykonawczego przeprowadza się badania psychologiczne, a także psychiatryczne osadzonym, celem określenia dalszych warunków odbywania kary. Areszt Śledczy w Łodzi oddano do użytku w 1964 roku. Powierzchnia jednostki wynosi około 5,5 ha. Składa się on na terenie ścisłym Aresztu z trzech pawilonów mieszkalnych, budynku administracji, zaplecza gospodarczego (warsztatów, pralni, kuchni, magazynów) oraz poza terenem ścisłym z budynku kotłowni, budynku Centralnej Składnicy Magazynowej CZSW wraz z siedzibą Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Łodzi.

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej