Areszt Śledczy w Kielcach jest przeznaczony dla kobiet i mężczyzn. Podlega Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Rzeszowie. Znajduje się na terenie województwa świętokrzyskiego obsługując sądy i prokuratury w Kielcach, Starachowicach, Ostrowcu Świętokrzyskim, Skarżysku-Kamiennej, Jędrzejowie, Pińczowie, Busku, Włoszczowie, Opatowie, Sandomierzu, Staszowie i Kazimierzy Wielkiej.

       Areszt Śledczy w Kielcach – zgodnie z Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 maja 1999 roku w sprawie określenia przeznaczenia zakładów karnych (Dz. Urz. Min. Sprawiedliwości Nr 2, poz. 14 z późn. zm.) – jest aresztem śledczym dla mężczyzn i kobiet, w którym zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Generalnego Służy Więziennej z dnia 1 września 2003r. w sprawie określenia przeznaczenia zakładów karnych i aresztów śledczych z późn. zm., funkcjonują również wyodrębnione oddziały dla skazanych kobiet (z podgrupami klasyfikacyjnymi: M-1/p, M-2/p, P-1/z, P-1/p, P-2/z, P-2/p, R-1/z, R-1/p, R-2/z, R-2/p) i mężczyzn (z podgrupami klasyfikacyjnymi: P-1/t, M-1/t, P-2/t, M-2/t, R-1/z, R-1/p, R-2/z, R-2/p, R-3/z, R-3/p, R-1/t, R-2/t).
Podstawowym zadaniem Aresztu Śledczego jest zabezpieczenie prawidłowego toku postępowania karnego, zapobieganie wzajemnej demoralizacji oraz zapewnienie bezpieczeństwa osadzonym. Realizacji tych zadań podporządkowany jest układ organizacyjny jednostki:
- dział terapeutyczny dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo;
- dział terapeutyczny dla skazanych uzależnionych od środków odurzających albo substancji psychotropowych;
- dział ochrony;
- dział penitencjarny;
- dział ewidencji;
- dział finansowy;
- dział kwatermistrzowski;
- ambulatorium z izbą chorych;
- dział kadr;
- dział organizacyjno - prawny;
- inspektor ds. zatrudnienia osadzonych;
- dział informatyki.
W skład struktury organizacyjnej Aresztu Śledczego w Kielcach wchodzą trzy Oddziały Penitencjarne wykonujące zadania działu penitencjarnego w odniesieniu do przebywających tam osadzonych.
- Oddział Penitencjarny Nr I, obejmujący oddział mieszkalny nr I, II i V.
- Oddział Penitencjarny Nr II, obejmujący oddział mieszkalny nr III, IV, VI/VII i VIII.
- Oddział Penitencjarny Nr III, obejmujący oddział mieszkalny nr X, XI, XII, XIII, XIV, XV.
Pojemność nominalna jednostki wynosi - 1073, w tym 103 miejsc jest dla osadzonych kobiet.
     

************

INFORMACJE ODNOŚIE RZECZY, KTÓRE MOŻE POSIADAĆ W CELI MIESZKALNEJ OSOBA ZGŁASZAJĄCA SIĘ/DOPROWADZONA  DO ARESZTU  ŚLEDCZEGO W KIELCACH

 

Osoba zgłaszająca się do aresztu powinna posiadać dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość.

Zabrania się posiadania przy przyjęciu produktów żywnościowych a także wyrobów tytoniowych, rzeczy te podlegają zniszczeniu.

            Wszystkie rzeczy podlegają kontroli przez funkcjonariuszy z Aresztu Śledczego w Kielcach.

Osoba tymczasowo aresztowana może posiadać:

 1. bieliznę osobistą,
 2. dwa komplety odzieży, w tym jeden komplet odzieży sportowej,
 3. dwie pary butów, w tym jedną parę butów sportowych a także klapki do użytku
  w  łaźni.

Osoba skazana (mężczyzna) może posiadać:

 1. bieliznę osobistą (slipy i skarpety);
 2. dwie pary butów, w tym jedną parę butów sportowych a także klapki do użytku w łaźni,
 3. odzież stosowną do pory roku (spodnie – 1 szt., bluzka - 2 szt., sweter lub bluza – 1 szt., kurtka – 1 szt.).
 4. jeden komplet odzieży sportowej.

Osadzona kobieta może posiadać:

 1. bieliznę osobistą (biustonosz, rajstopy, skarpety, figi),
 2. dres sportowy – 1 komplet (bluza i spodnie),
 3. jedną parę obuwia stosownego do pory roku,
 4. jedną parę klapek do użytku w łaźni,
 5. jedną parę obuwia sportowego,
 6. odzież stosowną do pory roku (spodnie – 1 szt., spódnica lub sukienka – 2 szt., bluzka
  - 2 szt., sweter lub bluza – 1 szt., kurtka – 1 szt.).

Osoba osadzona ma także prawo posiadać, następujące przedmioty:

 1. środki higieny osobistej, w tym nożyki jednorazowe do golenia lub elektryczną maszynkę do golenia, obcinacz do paznokci bez pilniczka,
 2. zapalniczkę jednorazowego użycia,
 3. grzałkę elektryczną do gotowania wody, wykonaną fabrycznie, o mocy maksymalnej do 300 wat (bez śladów przeróbek w formie izolowania przewodów itp.) lub czajnik bezprzewodowy do 1000 wat (bez śladów przeróbek),
 4. moc urządzenia określa się na podstawie tabliczki znamionowej, której brak uniemożliwia wydanie do użytkowania takiego urządzenia.

Łączna ilość i wymiary rzeczy, w tym żywności, znajdujących się w posiadaniu osadzonego w trakcie pobytu w jednostce penitencjarnej w celi mieszkalnej i w magazynie rzeczy własnych nie może przekraczać 30 kg oraz pojemności torby transportowej o kubaturze do 0,17 m3 (wymiary torby 57cm/81cm/30 cm, +/- 3 cm na każdym wymiarze).

Powyższe wymogi nie obejmują posiadanych przez osadzonego dokumentów związanych z postępowaniem, którego jest uczestnikiem oraz odbiornika telewizyjnego typu LED/LCD do 19 cali.

 

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej