Areszt Śledczy w Jeleniej Górze przeznaczony jest dla mężczyzn tymczasowo aresztowanych pozostających do dyspozycji sądów i prokuratur w Jeleniej Górze, Bolesławcu, Lwówku Śląskim, Lubaniu i Zgorzelcu.  Ponadto funkcjonuje tu oddział zakładu karnego typu zamkniętego dla recydywistów penitencjarnych. Pojemność ewidencyjna jednostki wynosi 309 miejsc. Areszt podlega Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej we Wrocławiu. Znajduje się na terenie województwa dolnośląskiego.
 
 mario1 (2).JPG
 

Więzienie w Hirschberg (Jeleniej Górze) zbudowano w 1850 roku w pobliżu gmachu Sądu.

W 1945 roku niezniszczony działaniami wojennymi budynek przejęły władze polskie. Decyzją Ministerstwa Sprawiedliwości Centralnego Zarządu Zakładów Karnych, uruchomiono obiekt tuż przy budynku Sądu. Był to jeden z najmniejszych obiektów penitencjarnych podległych Wydziałowi Więziennictwa WUBP we Wrocławiu. W dniu 20 grudnia 1950 roku stan więźniów wynosił 232 osoby. W więzieniu istniał również oddział dla kobiet, izba chorych na sześć łóżek i pracujący na potrzeby więziennictwa warsztat ślusarsko – stolarski. Początki funkcjonowania obiektu były bardzo trudne, w jednostce panowały uciążliwe warunki socjalno – bytowe nie tylko dla osadzonych ale także dla funkcjonariuszy. W 1951 roku w obiekcie przebywało już stu dziewiętnastu więźniów, a przeciętna liczba osadzonych wahała się w granicach dwustu. W roku 1955 ustalono nowy limit dla jeleniogórskiego więzienia wynoszący 144 więźniów.

Sytuacja więzienia zaczęła się diametralnie zmieniać dopiero na początku lat 90-tych. Konieczność poprawy stanu technicznego obiektów Służby Więziennej stała się niezbędna, w myśl nowych uwarunkowań prawnych i przemian ustrojowych. Wiosną 1991 roku zawieszono działalność jednostki w celu przeprowadzenia kompleksowego remontu. Przebudowano pawilon penitencjarny, dobudowano skrzydło kompleksu bramowo-administracyjnego oraz dwie dodatkowe wieże wartownicze. Dużym udogodnieniem w doprowadzaniu osadzonych na rozprawy stało się wewnętrzne przejście, łączące budynki Sądu Okręgowego i Rejonowego z Aresztem, przyczyniając się do wzrostu bezpieczeństwa związanego z konwojowaniem. Reorganizacja obiektu zaowocowała podjęciem decyzji Ministra Sprawiedliwości z dnia 31.01.1997 r., w sprawie wznowienia działalności Aresztu. W czerwcu 2006 r. uruchomiono nowy pawilon penitencjarny z oddziałem zakładu karnego pozwalający zwiększyć pojemność tutejszej jednostki o 151 miejsc. Standard oddanych do użytku pomieszczeń podniósł w dużym stopniu warunki odbywania kary pozbawienia wolności przez osadzonych jak i komfort pracy funkcjonariuszy. Kompleks położony w centrum miasta składa się obecnie z trzech budynków. 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej