Areszt Śledczy w Jeleniej Górze przeznaczony jest dla mężczyzn tymczasowo aresztowanych pozostających do dyspozycji sądów i prokuratur w Jeleniej Górze, Bolesławcu, Lwówku Śląskim, Lubaniu i Zgorzelcu.  Ponadto funkcjonuje tu oddział zakładu karnego typu zamkniętego dla recydywistów penitencjarnych. Pojemność ewidencyjna jednostki wynosi 309 miejsc. Areszt podlega Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Opolu. Jednostka znajduje się na terenie województwa dolnośląskiego.

Więzienie w Hirschberg (Jeleniej Górze) zbudowano w 1850 roku w pobliżu gmachu Sądu.

W 1945 roku niezniszczony działaniami wojennymi budynek przejęły władze polskie. Decyzją Ministerstwa Sprawiedliwości Centralnego Zarządu Zakładów Karnych, uruchomiono obiekt tuż przy budynku Sądu. Był to jeden z najmniejszych obiektów penitencjarnych podległych Wydziałowi Więziennictwa WUBP we Wrocławiu. W dniu 20 grudnia 1950 roku stan więźniów wynosił 232 osoby. W więzieniu istniał również oddział dla kobiet, izba chorych na sześć łóżek i pracujący na potrzeby więziennictwa warsztat ślusarsko – stolarski. Początki funkcjonowania obiektu były bardzo trudne, w jednostce panowały uciążliwe warunki socjalno – bytowe nie tylko dla osadzonych ale także dla funkcjonariuszy. W 1951 roku w obiekcie przebywało już stu dziewiętnastu więźniów, a przeciętna liczba osadzonych wahała się w granicach dwustu. W roku 1955 ustalono nowy limit dla jeleniogórskiego więzienia wynoszący 144 więźniów.

Sytuacja więzienia zaczęła się diametralnie zmieniać dopiero na początku lat 90-tych. Konieczność poprawy stanu technicznego obiektów Służby Więziennej stała się niezbędna, w myśl nowych uwarunkowań prawnych i przemian ustrojowych. Wiosną 1991 roku zawieszono działalność jednostki w celu przeprowadzenia kompleksowego remontu. Przebudowano pawilon penitencjarny, dobudowano skrzydło kompleksu bramowo-administracyjnego oraz dwie dodatkowe wieże wartownicze. Dużym udogodnieniem w doprowadzaniu osadzonych na rozprawy stało się wewnętrzne przejście, łączące budynki Sądu Okręgowego i Rejonowego z Aresztem, przyczyniając się do wzrostu bezpieczeństwa związanego z konwojowaniem. Reorganizacja obiektu zaowocowała podjęciem decyzji Ministra Sprawiedliwości z dnia 31.01.1997 r., w sprawie wznowienia działalności Aresztu. W czerwcu 2006 r. uruchomiono nowy pawilon penitencjarny z oddziałem zakładu karnego pozwalający zwiększyć pojemność tutejszej jednostki o 151 miejsc. Standard oddanych do użytku pomieszczeń podniósł w dużym stopniu warunki odbywania kary pozbawienia wolności przez osadzonych jak i komfort pracy funkcjonariuszy. Kompleks położony w centrum miasta składa się obecnie z trzech budynków. 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej