Areszt Śledczy w Grójcu, jako jednostka organizacyjna Służby Więziennej realizuje, na zasadach określonych w Kodeksie Karnym Wykonawczym, zadania w zakresie wykonywania tymczasowego aresztowania oraz kary pozbawienia wolności.
W Areszcie Śledczym w Grójcu przy ul. Armii Krajowej 21, przebywają tymczasowo aresztowani mężczyźni pozostający do dyspozycji Prokuratury Rejonowej i Sądu Rejonowego w Grójcu oraz Piasecznie a także skazani wobec których toczy się postępowanie przed wymienionymi organami bez stosowania tymczasowego aresztowania. Ponadto przebywają skazani zakwalifikowani do odbywania kary w zakładzie karnym typu półotwartego dla recydywistów penitencjarnych.
W Areszcie Śledczym w Grójcu znajduje się pawilon dla tymczasowo aresztowanych oraz pawilon zakładu karnego typu półotwartego dla recydywistów penitencjarnych. Łączna pojemność jednostki wynosi 219 miejsc.
Pierwsze wzmianki o Areszcie Śledczym w Grójcu datuje się na XIX wiek, kiedy to przy Sądach Grodzkich funkcjonowały więzienia śledcze. W latach 1939 – 1945 w tutejszym areszcie przebywali więźniowie polityczni, członkowie podziemia, którzy następnie byli transportowani do jednostek w Warszawie lub Radomiu. Po II Wojnie Światowej nosił nazwę Więzienie w Grójcu. Nazwa ta przetrwała do 1968 roku, następnie została zmieniona na Areszt Śledczy w Grójcu.
W dniu 03.09.2012 r. weszło w życie zarządzenie Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, zgodnie z którym utworzono w Stawiszynie Oddział Zewnętrzny Aresztu Śledczego w Grójcu. Dotychczas Stawiszyn funkcjonował jako Schronisko dla Nieletnich. Od lipca 2012 r. rozpoczął się proces jego przekształcania w Oddział Zewnętrzny Aresztu Śledczego w Grójcu.
Oddział zewnętrzny w Stawiszynie przeznaczony jest dla skazanych recydywistów odbywających karę pozbawienia wolności w warunkach zakładu karnego typu półotwartego. Łączna pojemność oddziału zewnętrznego wynosi od dnia 18 listopada 2013 r. 181 miejsc. Obsadę kadrową stanowią zarówno funkcjonariusze jak i pracownicy cywilni. Oddział Zewnętrzny w Stawiszynie położony jest na rozległym terenie, zaopatrzonym w odpowiednią infrastrukturę oraz bazę lokalową. W związku z tym planowane jest prowadzenie tam oddziaływań resocjalizacyjnych na wielu płaszczyznach m.in. poprzez realizację kursów zawodowych oraz programów readaptacji społecznej skazanych. Istotną część działalności Oddziału stanowić będzie przede wszystkim szeroka współpraca z instytucjami samorządu lokalnego i instytucjami państwowymi w zakresie świadczenia pracy przez skazanych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej