ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 12 stycznia 2018 r.

w sprawie utworzenia w Giżycku Oddziału Zewnętrznego Aresztu Śledczego w Suwałkach

Na podstawie art. 72 § 4 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 665, 666, 768 i 1452)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Tworzy się Oddział Zewnętrzny w Giżycku przy ul. Warszawskiej 28A, 11-500 Giżycko, województwo warmińsko-mazurskie,

podległy Dyrektorowi Aresztu Śledczego w Suwałkach.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2018 r.

                                                                                                                                                   MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI

                                                                                                                                                                Zbigniew Ziobro

 

W związku z reorganizacją jednostki, od dnia 1 kwietnia 2018 roku Areszt Śledczy w Giżycku funkcjonuje jako Oddział Zewnętrzny Aresztu Śledczego w Suwałkach, z przeznaczeniem dla skazanych mężczyzn, recydywistów penitencjarnych, odbywających karę w zakładzie karnym typu półotwartego. Ustalona pojemność oddziału to 112 miejsc. Dla chorych osadzonych przygotowano dwa miejsca w izbie chorych. Oddział zewnętrzny znajduje się w centrum miasta. Za datę powstania jednostki przyjmuje się rok 1945. Ważną datą z dziejów to lata 1985-1986, kiedy to przeprowadzono kapitalny remont obiektu. Wówczas to wyremontowano i rozbudowano część penitencjarną oraz dobudowano jedo skrzydło, w którym mieści się część administracyjna. Charakterystyka urbanistyczna aresztu, to budynek dwukondygnacyjny w kształcie litery "L".

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej