Areszt podlega Okręgowemu Inspektoratowi SW w Opolu. Jednostka jest przeznaczona dla tymczasowo aresztowanych mężczyzn. W wyodrębnionym oddziale typu zamkniętego przebywać mogą skazani odbywający karę pozbawienia wolności po raz pierwszy oraz młodociani. Aktualna pojemność Aresztu Śledczego w Dzierżoniowie wynosi 216 miejsc. Całkowita pojemnoiść jednostki łącznie z Oddziałem Zewnętrznym w Piławie Dolnej wynosi 355 miejsc. Areszt położony jest na terenie województwa dolnośląskiego. Więzienie w Dzierżoniowie zbudowano w początkach XX wieku. Projekt więzienia celkowego z budynkiem penitencjarnym opartym na planie krzyża dla ówczesnego Reichenbach powstał w 1900 roku w Berlinie. Po drugiej wojnie światowej władze polskie przejmując zarząd nad ziemiami zachodnimi zachowały dotychczasowe przeznaczenie obiektu. Areszt Śledczy w Dzierżoniowie funkcjonuje od lat czterdziestych ubiegłego wieku, dokładna data nie jest znana. Położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie. W 1977 roku oddano do użytku wybudowany w pobliskiej Piławie Dolnej oddział zewnętrzny. Skazani z oddziału zewnętrznego pracowali w przywięziennym gospodarstwie rolnym.W trakcie pobytu w dzierżoniowskim areszcie osadzeni mogą korzystać z księgozbioru bibliotecznego, sali edukacyjnej, świetlicy i z placu sportowo-rekreacyjnego. Posługi duszpasterskie odbywają się w kaplicy. Ambulatoryjna opieka medyczna nad więźniami sprawowana jest przez lekarza i pielęgniarki. Izba chorych może pomieścić 5 pacjentów.

 

.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej