Organizacja
Oddział Zewnętrzny w Chojnicach podlega organizacyjnie Dyrektorowi Zakładu Karnego w Koronowie.  W jednostce przebywają  osoby, wobec których zastosowano  tymczasowo aresztowanie postanowieniami sądów rejonowych: w Bytowie, w Miastku, w Tucholi oraz w Chojnicach.


Pojemność i architektura
Pojemność jednostki została określona na 132 miejsc. Najmniejsze cele są dwuosobowe, największe siedmioosobowe. Areszt Śledczy w Chojnicach położony jest na terenie województwa pomorskiego. Budowę obiektów więziennych aresztu  rozpoczęto w 1857 roku, a zakończono 14 sierpnia 1864 roku. Projektantem budynków był architekt miejski Chrystian Juliusz Krause ze Słupska, wykonawcą budowniczy miejski Fryderyk Boetcher. Obiekt wzniesiono na planie litery „T” z przeznaczeniem jako więzienie. Funkcję tą spełnia od chwili wybudowania do dnia dzisiejszego. Chojnickie więzienie – jak wspomniano wyżej – stanowi zabudowę zwartą, podpiwniczoną, z parterem i dwoma piętrami oraz dwoma strychami. Usytuowanie obiektu oraz powierzchnia działki uniemożliwiają jego rozbudowę. Ostatni remont kapitalny budynku więziennego przeprowadzono w 1975 roku. Obiekt został wtedy skanalizowany i założono centralne ogrzewanie węglem. Poprzez rozbudowę drugiego piętra zwiększono jego pojemność. Podczas kolejnych doraźnych remontów do wszystkich cel doprowadzono ciepłą wodę, a w roku 2001 zainstalowano ogrzewanie gazowe.
Do dnia 31.03.2018 r. jednostka funkcjonowała jako samodzielny Areszt Śledczy w Chojnicach, podległy Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Bydgoszczy.


Resocjalizacja
W Oddziale Zewnętrznym w Chojnicach realizowany jest program "Praca dla więźniów". Skazani wykonują pracę odpłatną i nieodpłatną na rzecz kontrahentów zewnętrznych. Obecnie blisko 15 skazanych wykonuje pracę odpłatną poza terenem jednostki penitencjarnej w systemie bez konwojenta. Innowacją jest zatrudnienie odpłatne skazanych na rzecz kontrahenta zewnętrznego przy montażu złączek szynowych. Więźniowie pracę wykonują w celach. Zatrudniani są ci skazani, którzy mają zobowiązania alimentacyjne a z przyczyn bezpieczeństwa nie mogą być zatrudnieni poza terenem jednostki.
Wobec skazanych  za przestępstwa z użyciem przemocy, pod wpływem alkoholu czy narkotyków prowadzone są programy resocjalizacji mające na celu korektę takich zachować oraz uświadamianie negatywnych ich skutków.

zdjęcie: kpt. Michał Grodner

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej