4551b47a693fef37d6e8a076ede59ab3efc0a789.jpg

 

 

Areszt Śledczy w Białymstoku jest przeznaczony dla mężczyzn i kobiet oraz dla kobiet jako zakład karny typu zamkniętego, w areszcie mogą też przebywać osadzeni zakwalifikowani jako wymagający osadzenia w wyznaczonym oddziale lub celi aresztu śledczego lub zakładu karnego typu zamkniętego w warunkach zapewniających wzmożoną ochronę społeczeństwa i bezpieczeństwo aresztu lub zakładu oraz kobiety i mężczyźni skierowani do ośrodka diagnostycznego. W areszcie funkcjonuje również oddział zakładu karnego dla mężczyzn recydywistów penitencjarnych, typu zamkniętego.
Areszt Śledczy w Białymstoku podlega Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Białymstoku. Znajduje się na terenie województwa podlaskiego obsługując sądy i prokuratury w Białymstoku, Wysokiem Mazowieckiem, Grajewie, Sokółce, Zambrowie w stosunku do kobiet dodatkowo Giżycku i Ełku.
Pojemność zakładu  wynosi 713 miejsc.

 

 

Wykaz instytucji i stowarzyszeń, z którymi Areszt Śledczy w Białymstoku współpracuje na mocy porozumień

 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
 • Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku
 • Urząd Miejski w Białymstoku
 • Uniwersytet w Białymstoku Wydział Prawa
 • Uniwersytet w Białymstoku Wydział Pedagogiki i Psychologii
 • Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku
 • Stowarzyszenie na rzecz rodziny i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym HOLOS
 • Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie DROGA w Białymstoku
 • Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Białymstoku
 • Stowarzyszenie Penitencjarne PATRONAT w Białymstoku
 • Stowarzyszenie „Faros” w Białymstoku
 • Kościoły i związki wyznaniowe
 • Książnica Podlaska w Białymstoku
 • Szkoła Podstawowa nr 2 im Ks. J. Twardowskiego w Białymstoku
 • Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej