Areszt Śledczy w Tarnowskich Górach podlega Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Katowicach. Obecnie może pomieścić jednorazowo 428 osadzonych.
    Zgodnie z zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia przeznaczenia zakładów karnych, Areszt Śledczy w Tarnowskich Górach jest jednostką typu zamkniętego, przeznaczoną dla tymczasowo aresztowanych mężczyzn. Ponadto w jednostce funkcjonują oddziały: zakładu karnego typu zamkniętego dla mężczyzn [R-1].
    Areszt Śledczy w Tarnowskich Górach realizuje w/w. zadania wobec 10 organów postępowania karnego [tj.: Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach wraz z Zamiejscowym Wydziałem VI Karnym z siedzibą w Piekarach Śląskich; Prokuratura Rejonowa w Tarnowskich Górach wraz z Zamiejscowym Ośrodkiem z siedzibą w Piekarach Śląskich; Sąd Rejonowy w Chorzowie; Prokuratura Rejonowa w Chorzowie; Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej; Prokuratura Rejonowa w Rudzie Śląskiej oraz Sąd Rejonowy w Zabrzu].
    Areszt Śledczy w Tarnowskich Górach położony jest w centrum miasta przy ul. Opolskiej 17a. Kompleks obiektów zajmuje obszar 8184 m2. Zabudowania usytuowane są pomiędzy budynkami: Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach; Prokuratury Rejonowej w Tarnowskich Górach oraz Kościołem pod wezwaniem Matki Boskiej Królowej Pokoju.
    W skład zabudowy Aresztu Śledczego w Tarnowskich Górach wchodzą:
•    historycznie starsza część jednostki wybudowana w 1895r. tj. pawilon mieszkalny „A”, który wraz z równą wiekowo częścią administracyjną tworzą bryłę w kształcie litery „T”. Całość wykonana jest z cegły ceramicznej.
•    pawilon mieszkalny „B” jest budynkiem trzypiętrowym murowanym wybudowanym w pierwszej połowie lat 60-tych ub. wieku, który połączony łącznikiem komunikacyjnym z pawilonem „A” tworzy bryłę w kształcie litery „H”. Ze względu na pierwotne przeznaczenie różni się od typowej dla budownictwa więziennego bryły zewnętrznej. To właśnie w tym pawilonie – oddziały III oraz IV „zajmują” zakład karny typu zamkniętego dla recydywistów penitencjarnych.
•    budynki uzupełniające – bramy głównej, garażowy i pomieszczeń gospodarczych umożliwiające w sposób niezakłócony działać jednostce.
    Całość jednostki otoczona jest murem ochronnym, który w swej pierwotnie historycznej części wykonany jest z cegły ceramicznej, podwyższony do wysokości uwzględniającej założenia planu ochrony i obrony jednostek penitencjarnych.
    Areszt Śledczy w Tarnowskich Górach dysponuje 6 placami spacerowymi, placem rekreacyjnym, salą widzeń, salą terapeutyczną; kantyną, biblioteką, czterema świetlicami oraz kaplicą. Świetlice wyposażone są w sprzęt audiowizualny, prasę oraz sprzęt sportowo – rekreacyjny. Stałą formą działalności jest funkcjonowanie sieci radiowęzłowej oraz telewizji kablowej wykorzystywanej do przekazywania informacji, prezentacji pogadanek i audycji profilaktyczno – wychowawczych oraz emisji filmów i programów edukacyjnych.
    Areszt Śledczy w Tarnowskich Górach realizując swoje statutowe zadania aktywnie współpracuje z przedstawicielami lokalnej społeczności w ramach realizacji celów wykonania kary pozbawienia wolności oraz readaptacji społecznej skazanych. W jednostce prowadzi się nauczanie w ramach procesu kształcenia kursowego – skazani mają możliwość nabywania kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności poruszania się po rynku pracy. Ogólnie dostępna jest także oferta zajęć z zakresu szeroko rozumianych kompetencji społecznych, profilaktyki agresji oraz uzależnień.
    Wzbogacenie oferty kulturalno – oświatowej stanowią zaś organizowane przedsięwzięcia artystyczne [koncerty zespołów muzycznych, wystawy, przedstawienia teatralne] czy spotkania z ciekawymi ludźmi.
    Osadzonym umożliwia się korzystanie z posług religijnych, poprzez katechezę, systematycznie organizowane spotkania Kościoła Rzymsko – Katolickiego oraz kontakty z przedstawicielami innych wyznań.

opracowanie:
mjr Roman MALCHRZYK.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej