Areszt Śledczy w Międzyrzeczu z oddziałem zakładu karnego typu zamkniętego dla odbywających karę po raz pierwszy, młodocianych oraz recydywistów penitencjarnych, przeznaczony jest dla mężczyzn i podlega Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Szczecinie. Pojemność jednostki została ustalona na 403 miejsca. Znajduje się na terenie województwa lubuskiego, obsługuje sądy i prokuratury w Międzyrzeczu, Sulęcinie, Słubicach oraz Świebodzinie.

 

          W obecnej formie areszt istnieje od 1951 roku, do 1967 roku jednostka funkcjonowała jako Więzienie w Międzyrzeczu, a od 1968 roku pod obecną nazwą. W skład obiektu wchodzą: budynek penitencjarny III kondygnacyjny, jednobryłowy, wybudowany w latach 80-tych XIX wieku oraz III kondygnacyjny budynek administracyjny z tego samego okresu, użytkowany wspólnie z Sądem Rejonowym w Międzyrzeczu. Od roku 2009 uruchomiony został dodatkowy pawilon penitencjarny oraz dwa budynki administracyjno-gospodarcze. Całość kompleksu, z wyłączeniem nowych pawilonów, z uwagi na specyficzną architekturę oraz walory historyczne objęta jest tzw. „Białą Kartą”. W Areszcie Śledczym w Międzyrzeczu zatrudnionych jest 135 funkcjonariuszy i 12 pracowników cywilnych. Wśród funkcjonariuszy 76 posiada wykształcenie wyższe, a  pozostali średnie. W jednostce funkcjonuje biblioteka, w oddziałach mieszkalnych znajdują się świetlice, które pozostają do dyspozycji osadzonych. Na terenie aresztu znajduje się również boisko do gry w siatkówkę oraz  kaplica, w której odprawiane są nabożeństwa.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej