Historia

Więzienie w Krasnymstawie powstało w 1906 roku, w czasach zaboru rosyjskiego. W latach 1915 - 1918, podczas I wojny światowej, więzienie pełniło funkcję aresztu polowego i było administrowane przez Austriaków. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości zostało zaliczone do jednostek karno-śledczych III kategorii o pojemności do120 osadzonych. Pod koniec października 1939 roku zdewastowane budynki więzienne zostały włączone do niemieckiego systemu administrowania terenami okupowanymi. Na przełomie 1939 i 1940 roku Niemcy uruchomili więzienie nadając mu nazwę Niemiecki Zakład Karny w Krasnymstawie. Ostatni przedwojenny naczelnik więzienia komisarz Julian Kłobukowski w sposób bestialski został zabity w Katyniu wiosną 1940 roku. W połowie sierpnia 1944 roku rozpoczęło funkcjonowanie w ramach Resortu Bezpieczeństwa Publicznego mając status karno - śledczy. W latach 1986 - 1989 przeprowadzono kolejną dużą modernizację budynku koszarowego, dobudowując drugie piętro. Zagospodarowano teren wokół budynku, tworząc nowe pola spacerowe oraz boisko.

Przeznaczenie

Areszt Śledczy w Krasnymstawie pełni funkcję zakładu karnego typu półotwartego i otwartego dla recydywistów penitencjarnych mężczyzn.

Pojemność

Pojemność jednostki została określona na 274 miejsca.

Konkurs Poezji Więziennej

W 1994 r. zrodził się pomysł organizowania konkursu poezji więziennej. Na ówczesne czasy był to nowatorski i nieznany projekt w działaniach penitencjarnych w Polsce. Inicjatorem przedsięwzięcia był wychowawca jednostki por. Artur Nowosad Konkurs, z przedsięwzięcia lokalnego, po kilku latach stał się przedsięwzięciem ogólnopolskim, a obecnie jest objęty patronatem Dyrektora Generalnego Służby Więziennej i Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej