Areszt Śledczy w Gliwicach jest jednostką organizacyjną Służby Więziennej podległą Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Katowicach i przeznaczoną dla tymczasowo aresztowanych mężczyzn przebywających do dyspozycji Sądu Rejonowego w Gliwicach, Sądu Okręgowego w Gliwicach, Prokuratury Rejonowej Wschód w Gliwicach, Prokuratury Rejonowej Zachód w Gliwicach, Prokuratury Okręgowej w Gliwicach, Sądu Rejonowego w Mikołowie, Prokuratury Rejonowej w Mikołowie oraz dla skazanych, którzy posiadają sprawy niearesztowe toczące się w tych organach. Ponadto gliwicka jednostka penitencjarna jest przeznaczona dla skazanych mężczyzn odbywających karę po raz pierwszy, skierowanych do odbycia kary w zakładzie karnym typu zamkniętego oraz dla skazanych i tymczasowo aresztowanych chorych na cukrzycę insulinozależną. 

Pojemność aresztu została ustalona na poziomie 404 miejsca zakwaterowania.

Areszt Śledczy w Gliwicach zlokalizowany jest w centrum miasta, między ulicami o. Jana Siemińskiego a Młyńską, w kompleksie budynków sądowo - policyjnych. Początki gliwickiej jednostki sięgają 1868 roku, kiedy to powstała najstarsza część budynku,  rozbudowana w 1902 r. o drugie skrzydło, przez co powstał budynek na planie litery „T”, wyposażony w instalację centralnego ogrzewania. Dopiero w 1903 r. zadecydowano o rozbudowie jednostki o budynek administracyjny.

 

 

opracowanie: kpt. Izabela Romaszewska
foto: Ilona Dzieniszewska

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej