Areszt Śledczy Choszczno ul.Wolności 12,

Oddział Zewnętrzny Choszczno ul.Matejki 3.

 

Opis jednostki

 

Areszt Śledczy w Choszcznie jest jednostką organizacyjną Służby Więziennej, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia: 09 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2010 r. Nr 79, poz. 523). Choszczeńska jednostka penitencjarna zorganizowana jest jako Areszt Śledczy dla mężczyzn z oddziałami zakładu karnego typu zamkniętego dla skazanych dorosłych i młodocianych odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy.

Aresztowi Śledczemu w Choszcznie podlega Oddział Zewnętrzny w Choszcznie, zorganizowany jako zakład karny typu półotwartego dla skazanych recydywistów penitencjarnych..

 

Majątek jednostki:

 

Areszt Śledczy posiada majątek nieruchomy, (grunt i budynki) położone w Choszcznie przy:

  • ul. Wolności 12, do którego posiada tytuł prawny do trwałego zarządu nieruchomością gruntową zabudowaną, położoną w granicach działki nr 328 w obr. 3 miasta Choszczna wydany przez Starostę Choszczeńskiego.

  • ul. Matejki 3, do którego posiada tytuł prawny do trwałego zarządu nieruchomością gruntową zabudowaną, położoną w granicach działki nr 1355 w obr. 3 miasta Choszczna wydany przez Starostę Choszczeńskiego.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej