ciąg PO WER i&nbspUE kolor.jpg

Harmonogramy udzielania wsparcia w projekcie pn. "Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności" w ramach Działania 2.7. finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Warszawie

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, iż zawieszona została realizacja wszystkich kursów prowadzonych w ramach projektu POWER w okresie od 16.03.2020 roku do dnia 25.03.2020 roku. Rozmiar: 213.2 kB
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej