Administratorem Danych Osobowych w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Rzeszowie jest Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Rzeszowie
Adres: ul. Załęska 76, 35-322 Rzeszów

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej
w Rzeszowie

mjr Grzegorz Pękala
e-mail: iod_oisw_rzeszow@sw.gov.pl

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej